Kaupunginhallitus kokoontuu – käsittelyssä etuosto-oikeuden käyttö metsätilaan Ounasvaaralla ja Rovaniemen uusi kulttuuriohjelma

Julkaistu 6.4.2021 16:25

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 12.4.2021 käsittelemään muun muassa Ounasvaaralla sijaitsevan metsätilan etuostoa, tonttiasioita ja Rovaniemen kaupungin uutta kulttuuriohjelmaa. Kaikki käsiteltävät asiat löytyvät kaupunginhallituksen kokouksen esityslistalta.

Kaupunginjohtaja esittää, että Rovaniemen kaupunki käyttää etuosto-oikeutta Ounasvaaralla sijaitsevaan noin kolmen hehtaarin Uusi-Luoma-Karvon metsätilaan, joka myytiin maaliskuun lopussa yksityiselle taholle. Myös kaupunki jätti tilasta tarjouksen. Käyttäessään etuosto-oikeutta kaupunki ostaisi tilan samaan hintaan kuin uusi omistaja. 

Retkeily- ja ulkoilualueelle kaavoitettu Uusi-Luoma-Karvon tila sijaitsee matkailu- ja golfkenttäalueen lähellä. Ounasvaaran kehittäminen on yksi Rovaniemen kaupunkistrategian 2025 keskeisistä elinvoimaisuutta vahvistavista painopisteistä. Aluetta halutaan kehittää liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukeskittymäksi. Etuosto-oikeuden käyttö edistää kaupungin maankäyttötavoitteita alueella. 

Etuosto tarkoittaa kaupungin oikeutta ostaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan Lampelan alueella osoitteessa Aittatie 13 sijaitsevaa liiketonttia. Usea taho on ollut kiinnostunut vuokraamaan tonttia yksityistä liikunta- ja padelhallin rakentamista varten. Tontti suunnitellaan laitettavan avoimesti haettavaksi. Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunki vuokraa tontin yksityiseen liikuntapalvelujen tuottamiseen tietyin luovutusehdoin. Tontin käyttötarkoituksen muutoksen myötä tontin perusvuokra määritellään edullisemmaksi. 

Kaupunginhallitus käsittelee myös asemakaavamuutosta 3. kaupunginosassa osoitteessa Siljotie 2 lähellä rautatieasemaa. Tarkoituksena on purkaa vanhat yliopiston opetuskäytössä olleet rakennukset ja rakentaa tilalle asuinkerrostaloja. Yliopiston opetustoiminta alueella on loppunut ja rakennusten kunto on välttävä. Alueelle on laadittu kolme asemakaavan muutosluonnosta. Kaupunginjohtaja esittää, että muutosehdotukseksi valitaan 22.3.2021 päivätty kaavakartta, joka asetetaan julkisesti nähtäville. 

Rovaniemen uusi kulttuuriohjelma koskettaa jokaista kaupunkilaista

Kaupunginhallitukselle esitellään Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelma 2021–2025. Kulttuuriohjelma antaa suunnan ja yhteisen tavoitteen sille, miten Rovaniemi esittäytyy kulttuurikaupunkina ja miten kulttuuria tuotetaan tulevina vuosina. Ohjelman tavoitteena on luoda entistä paremmat ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kulttuurin tekemiseen ja kokemiseen mm. tuomalla yhteen kulttuuritoimijoita ja nostamalla esiin kulttuurin luomia vetovoimatekijöitä.

Ohjelma on suunnattu jokaiselle kulttuurin tekijälle ja kokijalle, siis kaikille rovaniemeläisille. Se on luotu yhteistyössä kaupunkilaisten ja kulttuurin ammattilaisten kanssa. Punaisena lankana toimii uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta. Kulttuuriohjelma on jatkoa kaupungin brändiuudistukselle ja rakentuu kiinteästi brändiin. Ohjelma tukee kaupungin asemaa arktisena pääkaupunkina ja näyttää esimerkkiä, kuinka brändi toimii ohjelmakehittämisen viitoittajana. 

Kulttuuriohjelma rakentuu viiden ydinteeman eli painopisteen ympärille, jotka luovat suunnan kulttuuritoiminnalle: 

  1. Hyvinvointi: Kulttuuri luo hyvinvointia ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Se luo yhteyksiä kaupungin ja kaupunkilaisten välille. 
  2. Yhdenvertaisuus: Rovaniemi tarjoaa jokaiselle kaupunkilaiselle asuinpaikasta tai tulotasosta riippumatta mahdollisuuksia kokea ja luoda kulttuuria. 
  3. Yhteistyö: Rovaniemi on elävä kulttuurikaupunki, jonka voima on yhteistyössä. Yhteistyö on rajoja rikkovaa ja synnyttää uudenlaista ja poikkitoimialaista toimintaa myös yli kaupungin rajojen ja kansainvälisesti. 
  4. Kulttuurin monipuolisuus: Monipuolinen taide- ja kulttuurikenttä tarjoaa kiinnostavia näkökulmia eri kulttuurimuotojen kautta. Pohjoinen tekijyys, luonto ja luonne tekevät Rovaniemen taide- ja kulttuurikentästä omaleimaisen.
  5. Vetovoimatekijät: Kulttuuri on osa kaupunkikehitystä. Se synnyttää Rovaniemelle vetovoimaa ja luo potentiaalia kulttuurimatkailun kehittämiseen. 

Tutustu kulttuuriohjelmaan: Rovaniemen kulttuuriohjelma 2021–2025 

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia