Kaupunginhallitus kokoontuu – käsittelyssä kaupungin lausunto Lapin hyvinvointialueen säästösuunnitelmaan

Julkaistu 28.3.2024 14:08

Kaupungin lausunnossa todetaan muun muassa, että terveyspalveluissa on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontuu keskiviikkona 3.4. Käsittelyssä on vain yksi asia: Rovaniemen kaupungin lausunto Lapin hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelmaan. 

Lapin hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Lapin alueella. Hyvinvointialue on tehnyt periaatepäätöksen yhteensä 98 miljoonan euron säästöistä, joista 47 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2024. Lapin hyvinvointialueen valtuusto päättää tarkemmasta sopeutusohjelmasta huhtikuussa. 

Kaupungin lausunnossa todetaan muun muassa, että 

  • Palveluiden tarjonnassa ja järjestämisessä on huomioitava Rovaniemen suhteellinen koko. Maakunnan asukkaista Rovaniemellä asuu runsas kolmannes ja lasten ja nuorten osuus on vielä suurempi.
  • Terveyspalveluissa on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin ja palveluiden riittävyyteen. 
  • Kun ikäihmisten laitoshoitoa puretaan, pitää varmistaa, että palveluasumista on riittävästi. Rovaniemellä tulee lisätä palveluasumisen paikkoja, ja asumispalvelujen tuottamisessa pitää huomioida myös yksityiset toimijat.
  • Lastensuojelun sijoitusten määrän vähentäminen edellyttää, että ennakoivia palveluja ja yhteistyötä kaupungin kanssa on riittävästi.
  • Säästöjen vaikutuksista tulee tehdä riittävä arvio. Kun toimeenpanoa suunnitellaan, kuntalaisten ja eri sidosryhmien osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet on varmistettava.
  • Kaikki suunnitellut säästöt eivät voi toteutua ilman, että hyvinvointialueella ja kunnilla on hyvä keskusteluyhteys ja halu tehdä yhteistyötä. 

Hallituksen kokouksen esityslista löytyy kaupungin verkkosivuilta (linkki alla).