Kaupunginhallitus kokoontuu – käsittelyssä Pöyliörannan kaava, tuulivoimalahanke ja osallistuva budjetointi

Julkaistu 19.4.2022 15:35

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset pääsevät mukaan yhteisten verovarojen käytön suunnitteluun ja päätöksentekoon.

vasilios-muselimis-C9NtZAEP-RI-unsplash.jpg
Lamurin alueelle tulisi maksimissaan 50 tuulivoimalaitosyksikköä. Kuva: Vaselios Muselimis / Unsplash

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontuu 25.4.2022 käsittelemään muun muassa Pöyliörannan asemakaavamuutosta, Lamurin alueen tuulivoimalahanketta, osallistuvan budjetoinnin aloittamista sekä henkilöstöedun korotusta. 

Pöyliörannan asemakaavan tavoitteena vetovoimainen asuinalue


Aiemmin nähtävillä olleeseen Pöyliörannan asemakaavaan on tehty muutoksia ehdotusvaiheessa saadun palautteen pohjalta. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se lähettäisi päivitetyn asemakaavamuutoksen valtuuston hyväksyttäväksi. 

Kaavamuutoksessa on kyse entisestä maatalousoppilaitoksen alueesta. Kaavatyön tavoitteena on kehittää Pöyliörannan alue vetovoimaiseksi asuinalueeksi, jossa on myös palveluja ja liiketiloja. Kaava-alueella on 12 rakennuspaikkaa rivitaloille (AR) ja neljä rakennuspaikkaa asuinkerrostaloille tai rivitaloille (AKR-1). Jos asemakaavamuutos hyväksytään, alueelle voisi rakentua noin 260–315 asuntoa ja sijoittua arviolta noin 540–740 asukasta.


Kaupunginhallitus päättää tuulivoimapuiston kaavahankkeen käynnistämisestä


Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättäisi käynnistää Rovaniemen Lamurin alueen tuulivoimaosayleiskaavan. Myrsky Energia Oy suunnittelee rakentavansa Rovaniemen eteläosaan, Jaatilan itäpuolella sijaitsevalle Lamurin alueelle maksimissaan 50 tuulivoimalaitosyksikköä. Tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi arviolta noin 300–500 MW.

Kaavaprosessin tavoitteena on, että valmisteluvaiheen kuuleminen pidetään vuodenvaihteessa 2022–2023 ja ehdotusvaiheen nähtävilläolo sijoittuisi kesään 2023. Jos Rovaniemen kaupunginhallitus ja -valtuusto hyväksyisivät kaavan aiotussa aikataulussa, yhtiön tavoitteena on saada tuulivoimalat tuotantoon vuoden 2025–2027 aikana. 


Kuntalaiset mukaan kunnan talouden suunnitteluun


Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyisi osallistuvan budjetoinnin toimintamallin, jonka toteutus voidaan aloittaa toukokuussa 2022. Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset pääsevät mukaan yhteisten verovarojen käytön suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että vuodelle 2022 varattu 30 000 euron määräraha kohdennetaan lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Käyttökohteesta pyydetään nuorisovaltuuston lausunto. Vuonna 2023 kohdennettaisiin myöhemmin päätettävä summa Korkalovaaran asuinalueen kehittämiseen ja lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen. 

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on muun muassa lisätä kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöönsä ja arkeensa sekä parantaa asukkaiden hyvinvointia. Tavoitteena on, että osallistuvasta budjetoinnista tulee osa kaupungin jatkuvaa osallisuustyötä.


Henkilöstön hyvinvointietuun esitetään korotusta


Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyisi Rovaniemen kaupungin henkilöstön hyvinvointietuun 8,33 euron kuukausittaisen korotuksen vuonna 2022. Koko vuoden työssä oleva työntekijä saisi tällöin hyvinvointietuun yhteensä 100 euron korotuksen. Korotuksen tarkoituksena on tukea henkilöstön hyvinvointia ja kiittää korona-aikana tehdystä työstä. Edun korottamisen kustannusvaikutus vuodelle 2022 olisi noin 300 000 euroa. 

Hallituksen kokouksen esityslista löytyy kaupungin verkkosivuilta (linkki alla). 


 

Jaa sivu