Kaupunginhallitus kokoontuu – käsittelyssä tonttien luovutusehdot ja sairaanhoitopiirin perimät siirtoviivemaksut

Julkaistu 5.10.2022 18:06

Kaupunginjohtaja esittää, että kaupungin omistamille rakennuspaikoille määriteltäisiin myyntihinnat Kivitaipaleen, Vanttauksen, Oikaraisen, Tapionkylän, Meltauksen ja Narkauksen yleiskaava-alueilla.

Vanha silta2 (1).jpg

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 10.10.2022 käsittelemään muun muassa tonttien hintoja yleiskaava-alueilla sekä Lapin sairaanhoitopiirin perimiä siirtoviivemaksuja.


Yleiskaava-alueen rakennuspaikoille myyntihinnat

 Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungin omistamille rakennuspaikoille määriteltäisiin myyntihinnat Kivitaipaleen, Vanttauksen, Oikaraisen, Tapionkylän, Meltauksen ja Narkauksen yleiskaava-alueilla. Esityksen mukaan esimerkiksi Oikaraisessa neliöhinnaksi tulisi 2,8 euroa, Vanttauksessa 2 euroa ja Meltauksessa tasan euron. 

Hinnoittelussa on huomioitu alueen sijainti, kaupungin aikaisemmat hinnoittelupäätökset ja muut alueen erityispiirteet – muun muassa se, sijaitseeko kylässä koulu ja kauppoja.

Yllä mainituilla alueilla ei tällä hetkellä ole voimassa olevia rakennuspaikkojen luovutusehtoja. Ehtojen selkiyttämisellä on tarkoitus edistää tonttien myyntiä. 

Neuvottelua siirtoviivemaksuista esitetään jatkettavaksi


Kaupunginhallitukselle esitetään, että se pyytäisi edelleen Lapin sairaanhoitopiiriä arvioimaan siirtoviivemaksuja koskevia päätöksiään. Sairaanhoitopiiri on perinyt kunnilta siirtoviivemaksua, jos kunta ei ole saanut siirrettyä potilaita sairaalasta jatkohoitopaikkaan riittävän nopeasti. 

Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallitus päätti syyskuussa, että sairaanhoitopiiri ei enää peri jäsenkunnilta siirtoviivemaksua 1.10.2022 alkaen. Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunginhallitus pyytäisi Lapin sairaanhoitopiiriä palauttamaan jäsenkunnilleen myös jo maksetut, perussopimuksen vastaiset siirtoviivemaksut.

Hallituksen kokouksen esityslista löytyy kaupungin verkkosivuilta (linkki tämän jutun alla). 

Jaa sivu