Kaupunginhallitus kokoontuu: Valionrannan asemakaava hyväksymisvaiheessa, rakentaminen alkaisi kolmen vuoden sisällä

Julkaistu 12.1.2023 11:45

Havainnekuvaa Valionrannasta.
Havainnekuva Valionrannasta
Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 16.1.2023 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. 

Käsittelyssä on muun muassa joulukuun kokouksesta tammikuulle siirretty Valionrannan asemakaavamuutos, jota kaupunginjohtaja esittää hyväksyttäväksi. Kaavoitussopimuskumppanin Lapland Hotelsin suunnitelmana on rakentaa alueelle hotelli ja asuinkerrostaloja. Asukkaita alueelle tulisi arviolta 340.

Asemakaavassa ohjataan tarkasti rakennusten korkeutta ja sijoittelua. Rakennukset eivät olisi yleiskaavaa korkeampia. Rakennukset olisivat korkeintaan kuusi- tai seitsenkerroksisia. Lisäksi asemakaavalla muodostuu lähivirkistysalue sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden alue. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu yleinen kevyen liikenteen reitti kulkisi rannan suuntaisesti. Myös venesatamalle on varattu alue. Alueella ei tällä hetkellä ole rakennuksia, eikä sen lähellä ole suojeltavia kohteita. 

Mikäli hallitus hyväksyy asemakaavamuutoksen, se etenee valtuuston käsittelyyn.

Hyväksyttävänä ovat myös sopimus ja ehdot, joilla Valionrannan tontit vuokrattaisiin Lapland Hotels Oy:n emoyhtiölle North European Invest Oy:lle. Maanvuokrasopimuksessa määritetään myös rakentamisjärjestys ja -aikataulut. Esimerkiksi ensimmäisen asuinkerrostalon rakentaminen tulisi aloittaa kolmen vuoden kuluessa ja hotellirakennuksen rakentaminen viiden vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaisuudesta.

Hallituksen käsittelyssä on myös kaavoituksen käynnistäminen osoitteessa Hallitie 28, johon on tavoitteena rakentaa uudet tilat Rovaniemen keskuspesulalle. Pesulan toiminnassa on tarkoitus hyödyntää Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n (Neve) kaukolämpölaitoksen tuottamaa höyryä. Kaupunginjohtaja esittää hyväksyttäväksi sopimusta, jolla kaupunki ja Rovaniemen keskuspesula Oy sopivat alueen varaamisesta ja kaavoituksen käynnistämisestä.

Kokouksen koko esityslista on julkaistu verkkosivuillamme (linkki alla). 
 

Jaa sivu