Kaupunginhallitus kokoontuu: käsittelyssä sijoitusasian jatkotoimenpiteet, talousarviolaina ja tonttiasioita

Julkaistu 20.9.2022 18:30

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 26.9.2022 mahdollisia jatkotoimia Rovaniemen kaupungin sijoituksia koskevaan käräjäoikeuden ratkaisuun. Kaupunginjohtaja esittää, että asia saatettaisiin vielä hovioikeuden ratkaistavaksi. Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan sijoituksiin liittyvä menettely täytti rikoksen tunnusmerkistön, mutta se jätettiin tuomitsematta, koska syytteet ehtivät vanhentua.

“Sijoituspäätöksissä on ollut kyse julkisten varojen ja julkisen vallan käyttämisestä. Julkista valtaa käyttäviltä edellytetään tavallista ankarampaa vastuuta tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, on tärkeää, että niihin pystytään puuttumaan ja vastuu toteutuu. Tämän vuoksi esitän, että asia olisi aiheellista vielä saattaa hoviokeuteen arvioitavaksi”, sanoo kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio. 

Kaupunginhallitus käsittelee myös Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallituksen jäsenille annettavaa toimiohjetta säätiön toimitusjohtajan asemaan sekä riskienhallintaan ja valvontaan liittyen.

Talousarviolainaa investointien rahoittamiseksi 

Kaupunginhallituksen käsittelyssä on myös talousarviolainan ottaminen kaupungin ja konserniyhtiöiden investointien rahoittamiseksi. Valtuuston päättämän talousarvion 2022 mukaan tänä vuonna nostettavien talousarviolainojen kokonaismäärä voi olla enintään 7,3 miljoonaa euroa. Talousarviolainoja ei ole vielä nostettu vuoden 2022 aikana, ja esityksen mukaan konsernin tulevien investointien rahoittamiseksi valtuuston määrittämä talousarviolainamäärä olisi nostettava kokonaisuudessaan. 

Lisäksi hallitus käsittelee omistajapolitiikan periaatteet, joilla kaupunki ohjaa niitä yhteisöjä, joissa se on mukana omistajana: mitä omistajuudella tavoitellaan ja miten kaupunki myötävaikuttaa näiden yhteisöjen toimintaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Käsittelyssä Napapiirin tonttien hinnoittelu ja Kärkkäisen tavarataloon liittyvä asemakaavamuutos

Napapiirillä on uuden asemakaavan myötä muodostunut tontteja ja ohjelmapalveluiden alueita joita ei vielä ole hinnoiteltu. Esitettävät uudet hinnat vastaavat asemakaavan sallimaa toimintaa. Tontteja on osoitettu muun muassa liikerakentamiselle, kuten myymälä-, ravintola- ja hotellitoiminnalle, sekä alueita urheilu- ja virkistyspalveluille ja poro-, husky- tai moottorikelkkareitteihin liittyville rakenteille ja laitteille. Napapiirin alueella asemakaavan mukaisia tontteja ja muita ohjelma- ja matkailupalveluiden alueita tullaan ainoastaan vuokraamaan, eikä kaupunki myy niitä.  

Kaupunginjohtaja esittää lisäksi asemakaavamuutoksen hyväksymistä tontille, joka sijaitsee osoitteessa Teollisuustie 17. Kaavaehdotuksessa alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Rakennusoikeutta on 11 000 km2 ja kerroksia kaksi. Kaupunki on laatinut Kiinteistöosakeyhtiö Revontulipilkin kanssa maankäyttösopimuksen, ja yhtiön tarkoitus on rakentaa tontille Kärkkäisen tavaratalo. 

Kokouksen esityslista  
 

Jaa sivu