Kaupunginhallitus lähetti sijoitusselvityksen tarkastuslautakunnalle, korona-ajan vuokrista ei päätöstä

Julkaistu 18.1.2021 18:47

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui 18.1.2021 käsittelemään muun muassa kaupungin sijoituksia, yritysten korona-ajan vuokria, toisen Kiela-korttelin jatkoa, matkailurakentamiseen liittyvää kaavamuutosta ja ikääntyneiden hyvinvointiin tähtäävää suunnitelmaa. Alla tiivistelmiä tehdyistä päätöksistä. 

 

KH esittää erityistilintarkastusta sijoitustoiminnasta

Kaupunginhallitus käsitteli ulkopuolisen tekemää selvitystä kaupungin sijoituksista Front Finance -yhtiöön. Kaupunginhallitus päätti lähettää selvityksen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja esittää tarkastuslautakunnalle erityistilintarkastuksen teettämistä kaupungin sijoitustoiminnasta. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu arvioida kaupunginhallituksen toimintaa sijoitusasiassa. Kaupunki täydentää selvitystä vielä asiantuntijalausunnoilla. Kaupunginhallitus päättää jatkotoimenpiteistä, kun lausunnot ovat valmistuneet. Kaupunki tiedottaa näistä myöhemmin. 

 

Yritysten korona-ajan vuokrat uudelleen valmisteluun

Kaupunginhallitus päätti Sanna Karhun (kesk.) esityksestä lähettää yritysten maa- ja tilavuokria koskevan asian uudelleen valmisteluun. Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio esitti kaupunginhallitukselle, että vuokranmaksuun tukea tarvitsevat yritykset hakisivat ensisijaisesti tukea valtiolta, ja tarvittaessa kaupunki myöntäisi yrityksille maksujärjestelyjä ja maksuaikojen pidennyksiä.
Karhun lisäesityksen mukaan virkamiesten tulee valmistella “yrityksiä tasapuolisesti kohteleva kriteeristö, jolla kaupunginhallitus voi harkinnan jälkeen myöntää vuokrahuojennuksia tai antaa vuokria anteeksi niille yrityksille, jotka ovat vuokralla Rovaniemen kaupungilla". Kaupunginhallitus evästi lisäksi, että yrityksen täytyy kyetä osoittamaan elinkelpoisuutensa. 

 

Kaupunki neuvottelee Kiela 2:n jatkosta YIT:n kanssa

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki aloittaa sopimusneuvottelut toisen Kiela-korttelin toteuttamisesta rakennusyhtiö YIT:n kanssa. Taustalla on vuonna 2007 käyty alueluovutuskilpailu, jonka YIT voitti. Kaupungin ja YIT:n välille on syntynyt Kiela-korttelin toteuttamisen aikana (2007–2020) sellainen kumppanuus, että kaupungin on neuvoteltava korttelin toteuttamisesta ensin YIT:n kanssa. 

 

Matkailuun liittyvä kaavaehdotus eteenpäin

Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavaehdotuksen, jonka tarkoitus on mahdollistaa matkailupalveluyksikön rakentaminen Nivankylään. Olavi Pokka Oy:n hankkeeseen kuuluu keskusrakennus, kaksikerroksisia majoitusrakennuksia ja revontuli-igluja. Kaavoitettava alue sijaitsee Nivankylässä kylän eteläpään kohdalla noin kilometrin päässä kantatiestä. Kaupunginhallituksen päätöksen myötä Nivankylä-Ylikylän osayleiskaavan laajennusehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Lopullisen hyväksynnän kaavalle antaa kaupunginvaltuusto.

 

KH hyväksyi ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman

Kaupunginhallitus hyväksyi ikääntyneiden hyvinvointia käsittelevän suunnitelman, joka ohjaa ikäihmisten palvelujen kehittämistä Rovaniemellä. Vuoteen 2025 ulottuvassa suunnitelmassa kuvataan, millä konkreettisilla toimenpiteillä kaupunki tukee ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäisyyttä seuraavina vuosina. Ohjelmassa kerrotaan myös, miten toimenpiteiden toteutumista seurataan. 

Ohjelmassa kerrotaan esimerkiksi, miten kaupunki edistää ympäristön esteettömyyttä, kaatumisten ehkäisyä, teknologian hyödyntämistä kotihoidossa ja liikunta- ja kulttuuripalvelujen tarjoamisessa sekä miten kaupunki kehittää omais- ja perhehoitoa. Suunnitelma etenee seuraavaksi valtuuston hyväksyttäväksi.

Kokouksen tarkastamaton pöytäkirja löytyy kaupungin verkkosivuilta (linkki alla).  

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia