Kaupunginhallitus lähetti sote-lausunnon eduskunnalle ja sai tuoretta tietoa kaupungin taloudesta

Julkaistu 21.9.2020 18:23

Ilmakuva Rovaniemen keskustanalueelta

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti 21.9. kokouksessaan hyväksyä eduskunnalle annettavan lausunnon lakiesityksestä, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta sekä maakuntien perustamista. 

Kaupungin lausunnossa peräänkuulutetaan tarkempaa määritelmää esimerkiksi lähipalvelulle, koska Lapin maakunnassa palveluja voidaan joutua tarjoamaan keskitetysti henkilöstön rekrytointiongelmien vuoksi. Lapin matkailusta johtuen lähipalveluiden tarve voi vaihdella kausittain suuresti. Tämä on kaupunginhallituksen mukaan huomioitava palvelujen järjestämisessä ja suunnittelussa sekä rahoituksessa.

Rovaniemen kaupunki vetoaa lausunnossaan valtioon, että osaavan työvoiman saatavuus turvattaisiin koulutuksen kautta.
“Rovaniemen kaupunki esittää, että oppilas- ja opiskeluhuoltoa ei siirretä sote-maakunnan järjestettäväksi. Psykologi ja -kuraattoripalveluiden tulee jatkossakin säilyä kiinteänä osana päiväkotien ja koulujen toimintaa”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala.

 

Hallitus sai tiedokseen tuoreet luvut kaupungin taloudesta 

Hallitus sai tiedokseen kaupungin elokuun talouskatsauksen. Elokuun toteutuman perusteella tulosennuste olisi vuoden lopussa 4,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Peruskaupungin lainamäärä kasvaisi ennusteen mukaan noin 5,5 miljoonaa euroa. Peruskaupungin ennustettu lainakanta vuoden lopussa olisi 257,0 miljoonaa euroa eli 4 050 euroa per asukas.

Kevään ennusteisiin verrattuna ennustetta parantavat valtion tukitoimet kunnille ja toimintamenojen kasvun hidastuminen. 

Elokuun toteuman perusteella perusturvalautakunnan talousarvion ylitysuhka on kolme miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat arvioitua korkeammat, ja koronaan liittyviin laboratorioanalyyseihin on käytetty 0,9 miljoonaa euroa. Toimintatuotot taas ovat jääneet arvioitua alhaisemmiksi.

“Valtio on budjettiriihessä osoittanut lisärahoitusta kuntien tukemiseksi. Rovaniemen kaupungin osalta tulojen ja menojen epäsuhta on kuitenkin rakenteellinen, eikä yhden vuoden tuki pelasta tilannetta. Lisäksi ensi vuoden verotulokertymä on muun muassa matkailun ahdingosta johtuen erittäin epävarma. Valtion budjettiriihen positiivisista uutisista huolimatta kaupunginhallitus pitää kiinni vuodelle 2021 annetuista talousarviovalmistelun ohjeista”, puheenjohtaja Liisa Ansala toteaa.

 

Kaupungin ja valtion yhteistyösopimus valmisteilla

Hallitukselle esiteltiin esityslistan ulkopuolisena asiana myös valtion kanssa solmittavan ekosysteemisopimuksen valmistelutilannetta. Hallitusohjelman mukaan valtio ja yliopistokaupungit luovat sopimuksia, jotka syventävät valtion ja kaupunkien yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi. 

Sopimuksilla halutaan tuoda yhteen yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja rahoittajat vauhdittamaan innovaatioita, uutta liiketoimintaa ja uusia ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Ekosysteemisopimus on määrä solmia lokakuun loppuun mennessä.

Kokouksen pöytäkirja löytyy kaupungin verkkosivuilta alla olevasta linkistä. 
 

 

Jaa sivu