Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kaupunginhallitus linjasi talousarvion valmistelua ja uudistamisohjelman täytäntöönpanoa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus linjasi talousarvion valmistelua ja uudistamisohjelman täytäntöönpanoa

26.2.2019 10:12

Rovaniemen kaupungintalo talvisessa maisessa

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 25.2. toimialoille annettavaa ohjetta, joka linjaa ensi vuoden talousarvion valmistelua ja toiminnan ja talouden uudistamisohjelman täytäntöönpanoa. Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen oli esittänyt budjettivalmistelun pohjaksi toimielinrakenteen uudistamista mm. lautakuntia vähentämällä.

 

Kaupunginhallitus linjasi Sanna Karhun (kesk.) esityksestä ja äänin 8-3, että vuoden 2020 talousarviota valmistellaan nykyisellä lautakuntarakenteella. Päätöksen mukaan kaupunginhallitus aloittaa tulevasta lautakuntamallista arvokeskustelun, joka on käyty kesäkuuhun 2019 mennessä. Kaupunginhallitus linjasi kuitenkin jo, että liikelaitoksen johtokunta muutettaisiin kaupunginhallituksen alaiseksi jaostoksi. Karhun esitystä kannattivat Liisa Ansala (kesk.), Anja Joensuu (kesk.), Hannu Ovaskainen (kesk.), Harri Rapo (sd.), Terhi Heikkilä (sd.), Esko-Juhani Tennilä (vas.) ja Kalervo Björkbacka (ps.). Kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattivat Päivi Alaoja (kok.), Juhani Juuruspolvi (kok.) ja Matti Henttunen (kok.).  

 

Kaupunginhallitus linjasi edelleen Karhun esityksestä ja äänin 8-3, että kaupunki ryhtyy valmistelemaan yhteistoimintaneuvotteluja, joiden tavoitteena on prosessien selkeyttäminen ja henkilöstön vähentäminen. Päätöksen mukaan mahdolliset vähennykset ja lomautukset sekä tehtävien uudelleen kohdentaminen selkiytyvät valmistelussa ja ne noudattavat toiminnan ja talouden uudistamisohjelman periaatteita. Karhun esitystä kannattivat Liisa Ansala (kesk.), Anja Joensuu (kesk.), Hannu Ovaskainen (kesk.), Kalervo Björkbacka (ps.),  Päivi Alaoja (kok.), Juhani Juuruspolvi (kok.) ja Matti Henttunen (kok.). Kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattivat Harri Rapo (sd.), Terhi Heikkilä (sd.) ja Esko-Juhani Tennilä (vas.) Terhi Heikkilä, Harri Rapo (sd.) ja Esko-Juhani Tennilä jättivät päätöksestä pöytäkirjaan eriävän mielipiteen.

 

-Toiminnan ja talouden uudistusohjelma sisältää useita esityksiä toiminnan kehittämiseksi, rakenteiden uudistamiseksi ja organisaation virtaviivaistamiseksi. Näillä on vääjäämättä vaikutuksia myös henkilöstön määrään ja henkilökunnan käyttöön. Vähennyksiä ei haeta kaupungin palvelutuotantoon, kuten vanhuspalveluihin, päiväkoteihin tai terveyspalveluihin, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala kertoo.

 

- Mahdollisen yhteistoimintaneuvottelun tavoitteet, kohdentuminen ja laajuus täsmentyvät, mikäli kaupunginhallitus käynnistää yhteistoimintaneuvottelun. Nyt tehty päätös koskee siis asian valmistelua. Joka tapauksessa irtisanomiset ovat viimeinen keino, jota ennen käytetään muut, pehmeämmät keinot. Haasteelliseksi kaupungin henkilöstön määrän vähentämisen tekee asukasmäärän vahva kasvu sekä palvelutarpeen lisääntyminen lapsi- ja perhepalveluissa sekä vanhus- ja sote-palveluissa. Henkilöstö pidetään ajan tasalla asian valmistelusta, kaupunginjohtaja Esko Lotvonen toteaa.

 

Kaupunginhallitus päättää tarkemmasta vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeesta 29.4.

 

Kaupunginhallitus lausui jätehuollon järjestämisestä

 

Kaupunginhallitus otti kokouksessaan kantaa jätehuollon järjestämiseen. Lausuntoa asiasta on pyytänyt jätehuoltojaosto. Kaupunginhallitus suosittaa esityksen mukaisesti koko kaupungin siirtymistä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

 

Kaupunginhallitus päätti Sanna Karhun (kesk.) esityksestä ja äänestyksen tuloksena todeta lisäksi, että kunnan järjestämä jätteenkuljetusten kilpailuttaminen tulee järjestää osa-alueittain kokonaisuuksina ja ajallisesti alueittain porrastettuna siten, että paikalliset yritykset voivat osallistua kilpailutukseen. Kuljetusten hankinta ja hankinnan muut pääperiaatteet tulee hyväksyä etukäteen teknisen lautakunnan jätehuoltojaostossa ja sen jälkeen kaupunginhallituksessa. Ennen kilpailutusta tulee laatia yritysvaikutusten arviointi, kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan.

 

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus tukee lausunnon mukaan kierrätystavoitteiden ja tehokkaan valvonnan toteuttamista sekä parantaa kuljetusten optimointia. Rovaniemellä on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus muualla paitsi 22 erillisellä erityisen harvaanasutulla reuna-alueella, missä kunta on järjestänyt jätteenkuljetuksen.

 

Rovaniemen kaupunki on valittu vuonna 2017 kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi.

 

Yksityistiekäytännöistä linjaus


Kaupunginhallitus linjasi kokouksessaan kaupungin yksityistiekäytäntöjen päivittämistä. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa käyttämänsä otto-oikeuden perusteella.


Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutosesityksen mukaisesti, että kaupunki osallistuu avustaviin tiekuntien perustamistoimiin ja kaupungin varoja voi käyttää avustavien tiekuntien perustamistoimenpiteiden suorittamiseksi. Tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä.


Voimassa olevat kunnossapito- ja avustussopimukset tai vanhan käytännön perusteella syntyneet yksityisteiden kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020.


Vanhan käytännön perusteella syntyneet, kiinteistöjen omien teiden sekä ns. sopimusteiden erityisperusteet ja valikoivat kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020.


Teknisen lautakunnan laatimat Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt (Tekla 30.1.) saatetaan voimaan toistaiseksi, ja uudet yksityistielaissa tarkoitettujen tiekuntien avustamisen kriteerit valmistellaan tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi 1.2.2020 mennessä.


Kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden avustamisen kriteerit valmistellaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi 30.5.2020 mennessä. Valmistelussa otetaan hallinnon yleisten periaatteiden ohella huomioon erityisesti tarveharkinta ja sosiaaliset perusteet.


Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019. Uuden lain myötä kunnan avustuksen ehtona on, että yksityistielle on perustettu tiekunta. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.