Kaupunginhallitus näytti vihreää valoa hallintosäännölle, työsuhdepyöräedulle ja Sierijärven osayleiskaavan käynnistämiselle

Julkaistu 12.6.2023 15:05

Kolme henkilöä ajaa polkupyörillä kevyen liikenteen väylällä kesällä.
Kaupunginhallitus kokoontui kevätkauden toiseksi viimeiseen kokoukseensa maanantaina 12.6.2023. 

Muutoksia organisaatioon ja hallintosääntöön

Kaupunginhallitus päätti hallintosääntöön tehtävistä muutoksista. Näitä ovat muun muassa valmistelussa olevaan elinvoimatoimialan organisaatiouudistukseen liittyvä teknisten palvelujen toimialan perustaminen ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan nimen muuttaminen tekniseksi lautakunnaksi. 

Muutoksiin kuuluu myös muun muassa se, että palveluverkon osalta peruskouluista, lukioista ja kirjastoista päätettäisiin jatkossa sivistys- ja hyvinvointilautakuntien sijaan valtuustotasolla. 

Hallintosääntöön hyväksyttiin myös tilajaostoa koskevia muutoksia. Tilajaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee jatkossa olla kaupunginhallituksen jäseniä. Muiden jäsenten tulee olla kaupunginvaltuutettuja. 

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi äänin 6–5 Riku Tapion (kesk.) kokouksessa tekemän esityksen, jonka mukaan tilajaosto jatkaa jatkossa yli viiden miljoonan euron rakennus- ja tilahankintojen valmistelusta ja samoin päättää tilahankinnoista viiteen miljoonaan euroon saakka. Tämän ylittävistä tilahankinnoista tarvitaan talousarvion määrärahapäätös ja valtuuston periaatepäätös. Alkuperäisessä esityksessä tilajaoston valtuudet tilahankkeiden valmistelussa ja hankinnoissa oli 10 miljoonaa euroa. 

Hallintosääntömuutos etenee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn. 

Sierijärven osayleiskaavan laadinta käynnistetään

Kaupunginhallitus päätti käynnistää Sierijärven osayleiskaavan laadinnan. Sierijärvi sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta Oikaraisen kylän läheisyydessä. Sierijärven alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa, joten rakentaminen toteutuu siellä tällä hetkellä poikkeamismenettelyn kautta. 

Osayleiskaava nopeuttaa rakennusluvan myöntämistä. Kaavoituksessa huomioidaan asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen tarpeet sekä varmistetaan alueen luonnonarvojen turvaaminen. Kaavalla pyritään turvaamaan myös olemassaolevan rakenteen kestävyys ja alueen kestävä kehittyminen.

Työsuhdepyöräetu kaupungin työntekijöille valmisteille

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen liittyä Sarastian kilpailuttamaan sopimukseen työsuhdepyöräpalvelusta. Edun arvioidaan kasvattavan henkilöstön veto- ja pitovoimaa. Se myös edistää strategian mukaisten ilmasto- ja hyvinvointitavoitteiden toteutumista. 

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen Sarastian tulee vahvistaa kaupungin liittyminen puitejärjestelyyn, ja mikäli se hyväksyy liittymisen, kaupunki voi alkaa valmistella edun käyttöönottoa. 

Sarastian puitepimuksessa työsuhdepyörän leasingmaksun oletus on 100 euroa kuukaudessa pyörää kohden, ja tämä vuokrauskustannus vähennetään työntekijän palkasta. Hankittavien pyörien hintakatto on 4000 euroa. Kaupunki vastaisi leasingpalvelun hallinnointimaksusta.

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkkosivuillamme (linkki alla).