Kaupunginhallitus näytti vihreää valoa tornihotellikorttelin asemakaavamuutokselle – valtuusto käsittelee asiaa 17.6.

Julkaistu 10.6.2024 20:56

Jos valtuusto hyväksyy kaavan ja asia etenee suunnitellusti, Rovaniemen keskustaan voi rakentaa 18-kerroksisen hotellin ja toisen 14-kerroksisen rakennuksen.

Valokuvasovitus Koskipuistosta_1.jpg
Havainnekuva keskustan tornihotellikortteliin suunnitelluista rakennuksista Koskipuistosta katsottuna.
Rovaniemen kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt niin sanotun tornihotellikorttelin asemakaavamuutoksen. Kaupunginhallitus päätti maanantaina 10.6. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyisi kaavamuutoksen.

Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa maanantaina 17.6. Jos valtuusto hyväksyy kaavan ja asia etenee suunnitellusti, Rovaniemen keskustaan voi rakentaa 18-kerroksisen hotellin ja toisen 14-kerroksisen rakennuksen. 

Lisätietoa kaavan sisällöstä ja havainnekuvia löytyy kaupungin aiemmasta tiedotteesta: Tornihotellikorttelin asemakaavamuutos kaupunginhallituksen hyväksymiskäsittelyyn

Kaupunginhallituksen kokouksessa Mari Ikonen (vas) esitti, että kaavamuutos palautettaisiin takaisin valmisteluun. Esitys kaatui äänin 8-3. 

Tämän jälkeen Ikonen esitti, että kaupunginhallitus hylkäisi kaavamuutoksen maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena. Tämäkin esitys kaatui äänin 8-3. 

Näin ollen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen, ja asia etenee valtuuston käsittelyyn.  

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Viitala (kesk) poistui kokouksesta kaavan ja maankäyttösopimusten käsittelyn ajaksi, koska on Arinan hallintoneuvoston jäsenenä esteellinen päättämään näistä asioista. 


Käsittelyssä myös Lappican osakkeiden myynti


Kaupunginhallitus käsitteli myös kauppaa, jossa kaupunki myisi Työterveys Lappica Oy:n osakkeita Lapin hyvinvointialueelle. Taustalla on muutos, jossa Rovaniemen sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueen järjestettäväksi vuoden 2023 alussa. Muutoksen jälkeen kaupungilla ei enää ole lain vaatimaa velvollisuutta järjestää työterveyshuoltoa alueen yrityksille. Omalle henkilöstölleen kaupunki kuitenkin järjestää työterveyshuollon myös jatkossa. 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myisi Lappican osakkeita Lapin hyvinvointialueelle. Kaupan myötä Lapha saisi yhtiössä määräysvallan. 

Nykyisellään, ennen mahdollista myyntiä, Rovaniemen kaupunki omistaa osakkeista 91 prosenttia. Lisäksi Lappicaa omistavat Lapin hyvinvointialue, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Ranuan kunta, Sodankylän kunta ja Ylitornion kunta.


Roman hallitukseen nimettiin uudet jäsenet


Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli uusien jäsenten nimittämistä Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n hallitukseen. 

Kaupunginhallitus päätti, että hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt: Kimmo Suopajärvi, Reetta Mustonen, Juha-Pekka Mikkola, Pertti Lakkala, Kaisu Huhtalo, Anna-Kaisa Teurajärvi ja Henri Ramberg. Varapuheenjohtajaksi nimettiin Mikkola. Puheenjohtajasta äänestettiin. Pertti Lakkala (kesk) sai kahdeksan ääntä, Kimmo Suopajärvi (kok) kolme ääntä, joten kaupunginhallitus päätti antaa yhtiökokoukselle toimiohjeen, että puheenjohtajaksi valitaan Lakkala. 

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n tehtävä on tarjota alueen yrityksille toimi- ja tuotantotiloja.

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan tiistaina 11.6. kaupungin verkkosivuilla (linkki alla). 

(12.6. klo 13:25: Lisätty maininta siitä, että kaupunki järjestää työterveyshuollon omille työntekijöilleen myös jatkossa.)