Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kaupunginhallitus päätöspäivä 3.9.2018 julkipanolista poikkeamispäätökset
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kaupunginhallitus päätöspäivä 3.9.2018 julkipanolista poikkeamispäätökset

4.9.2018 14:00

324

Unique Creations International Oy
698-18-5807-4 Napapiiri
Joulumaantie 2

96930 NAPAPIIRI ROVANIEMI

Hankkeeseen ryhtyvä hakee lupaa poiketa voimassa olevasta asemakaavasta siten, että tontille
voidaan rakentaa teatteri- ja multimediarakennus hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Poikkeamista hankkeelle haetaan rakennusoikeudesta, kerrosluvusta, autopaikoituksesta ja rakennusalasta. Hankkeessa esitetty rakennusoikeus on 1400 k-m2, pääkäyttötarkoituksenmukaisia tiloja sijoitetaan kellarikerrokseen ja rakennusala ylitetään tontin länsiosassa. Rakentaminen on käyttötarkoitukseltaan ja laajuudeltaan kaupunginvaltuuston hyväksymän uuden asemakaavan mukaista. Poikkeamista haetaan myös koontumistilaa koskevan autopaikkavaatimuksen lieventämiseen ja toteuttamiseen asemakaavaehdotuksen mukaisesti.

Suunniteltu rakennus on teatteri, joka sisältää perinteisen, nousevalla katsomolla varustetun teatterisalin ja näyttämön. Rakennukseen tulee myös muuta yleisötilaa joka mahdollistaa erilaisten esitysten järjestämisen ja tukee rakennuksen moninaista, matkailua palvelevaa käyttöä.

698-2018-149

325

Rovakaira Oy
698-409-136-4 ROVANIEMI
Pukinpolku 40
96900 SAARENKYLÄ

Hakija hakee poikkeuslupaa Rovakaira Oy:n uudenpääkonttorin rakentamiselle kortteliin 5811, omistamalleen tilalle 698-409-136-4. Pääkonttorissa tulee työskentelemään noin 35 henkilöä. Suunniteltu rakennus on hirsirunkoinen, jossa on osin myös luonnonkiviverhousta sekä bitumihuopaharjakate. Siten, että rakennus sopii muiden lähietäisyydellä olevien matkailurakennusten yleiskuvaan.

698-2018-633

326

Oinas Jouko Sakari
698-406-12-76 MUUROLA

97110 RAUTIOSAARI


Hakija hakee poikkeamista yleiskaavan määräyksestä niin, että Oinaan päärakennuksen saisi purkaa ja tilalle rakennettaisiin uusi omakotitalo mukaillen vanhaa purettavan rakennuksen ulkonäköä

698-2018-699

 

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 8.10.2018 )

 

Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi):   Rovaniemi, 4.9.2018

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö