Kaupunginhallitus päättää strategisen yleiskaavan valmistelun käynnistämisestä

Julkaistu 24.4.2024 11:30

Keskiyön aurinko paistaa Rovaniemen jokimaisema

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 29.4.2024 päättämään muun muassa strategisen yleiskaavan valmistelusta. 

Strateginen yleiskaava ohjaa yhdyskuntarakenteen kehitystä vuoteen 2050 saakka. Se toimii pitkän aikavälin suunnitelmana sille, minne rakennetaan sekä missä palvelut ja virkistysalueet sijaitsevat. Yhtenä strategisen yleiskaavan tavoitteena on lisätä yhdyskuntarakenteen suunnittelun ennustettavuutta ja kykyä vastata tulevaisuuden muutoksiin. 

Strateginen yleiskaavatyö aloitettaisiin määrittelemällä tulevaisuus- ja kehityskuva eli se, miltä Rovaniemi voisi näyttää ja miltä sen halutaan näyttävän vuonna 2050. Vaihe kestää yhteensä noin vuoden. 

Vaiheen aikana kokeiltaisiin uutta osallistumistapaa: kansalaisraatia, johon kutsutaan osallistujat satunnaisotannalla. Raadin tavoitteena olisi saada monipuolinen ryhmä rovaniemeläisiä keskustelemaan Rovaniemen tulevaisuudesta. Kaupunki järjestäisi myös sidosryhmätilaisuuksia, joiden kautta eri sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa työhön. Lisäksi alkuvaiheeseen on suunniteltu järjestettävän kaikille kuntalaisille avoin kysely. 

Käsittelyssä ohjeistus House of Laplandin yhtiökokoukseen 

Kaupunginhallitus antaa kokouksessaan ohjeen yhtiökokousedustajalle tarkemmin: Rovaniemen Kehitys Oy:lle House of Laplandin yhtiökokoukseen 3.5.2024. House of Laplandin hallitus on esittänyt, että yhtiökokous päättäisi asettaa yhtiön selvitystilaan, jotta yhtiö voitaisiin purkaa ja ajaa hallitusti alas. 

House of Lapland on Lapin alueellinen markkinointiyhtiö, jonka omistajia ovat Lapin kunnat ja korkeakoulut. Rovaniemen kaupunki omistaa yhtiötä Rovaniemen Kehitys Oy:n kautta. Rovaniemen kaupungilla on yhtiön kanssa vuodelle 2024 voimassa oleva palvelusopimus. Kaupunginhallitus päätti tammikuussa myöntää House of Laplandille perusrahoituksen vuodelle 2024. 

Kaupunginhallitukselle esitetään nyt, että Rovaniemen Kehitys Oy:lle annettaisiin yhtiökokoukseen ohjeistus toimia siten, että House of Laplandin hallituksen esitykset yhtiön asettamisesta selvitystilaan sen purkamiseksi hyväksyttäisiin. Kaupunki ei sitoutuisi enää vuoden 2024 jälkeen House of Laplandin hoitaman Lapin yhteismarkkinoinnin rahoittamiseen.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista on julkaistu verkkosivuillamme (linkki alla).