Kaupunginhallitus päätti: Sairaalanniemen kaavaluonnos uudelleen nähtäville, Katajarannan punainen tupa suojellaan

Julkaistu 20.12.2021 19:04

Sairaalanniemen kaavaluonnos laitetaan toiseen kertaan julkisesti nähtäville näillä näkymin tammi-helmikuussa.

KUVAUPOTUS Sairaalanniemi, Anssi Jokiranta LK, kaavaluonnos ve11.jpg
Havainnekuva Sairaalanniemestä (pohjakuva: Lapin Kansa / Anssi Jokiranta)

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 20.12. vuoden viimeiseen kokoukseen. Kaupunginhallitus muun muassa hyväksyi Sairaalanniemen ja Katajarannan kaavamuutokset sekä Saarenkylässä sijaitsevan Saarenkolmion liiketonttien luovutusehdot. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen, jossa esitellään Rovaniemen kaupungin merkittävimmät kaavoitushankkeet vuosina 2021–2022. 

Kaupunginhallitus päätti, että Sairaalanniemen kaavaluonnos laitetaan toiseen kertaan julkisesti nähtäville näillä näkymin tammi-helmikuussa. Näin rovaniemeläiset voivat jälleen esittää siitä mielipiteitä. Lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta kaavaluonnosta tarvittaessa korjataan. Tämän jälkeen kaava viedään ehdotusvaiheeseen. Myös tässä vaiheessa kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja siihen voi ottaa kantaa. Asemakaavan hyväksyy aikanaan lopullisesti Rovaniemen kaupunginvaltuusto. 

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle asemakaavamuutoksen hyväksymistä Katajarantaan sijoittuvalle, niin sanotun punaisen tuvan tontille. Kaavamuutoksen myötä punainen tupa ja piharakennus suojellaan, ja rakennuksia ei saa purkaa, siirtää tai korottaa. Myös tontin rakennusoikeus pienenee aiemmasta. Kaupungin kaavoituskumppanin, Rovaniemi Public Sauna -tiimin, on tarkoitus rakentaa Ounaskosken sillan tuntumassa sijaitsevalle rantatontille yleinen sauna.

Kaavoituskatsaus tehdään jatkossa vuosittain – helpottaa kaava-asioiden seurantaa

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2021–2022 kaavoituskatsauksen ja lähetti sen valtuustolle tiedoksi. Painettu kaavoituskatsaus julkaistaan Uuden Rovaniemen ilmoitusliitteenä tammikuussa 2022. Samalla avataan sähköinen versio kaupungin verkkosivuille osoitteeseen rovaniemi.fi/kaavoituskatsaus. 

Vuosittain tehtävässä katsauksessa esitellään Rovaniemen kaupungin merkittävimmät kaavoitushankkeet. Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaupungin verkkosivujen kaavoitussivustolle tuotetaan laajempia artikkeleja, kuten Valionrannasta ja Sairaalanniemestä on jo aikaisemmin tehty. Nämä tukevat niin kaavatorin kuin myös painetun kaavoituskatsauksen sisältöjä.

Valmistelussa olevat kaavat ja ohjeet niiden valmisteluun osallistumiseksi löytyvät jatkossakin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta rovaniemi.fi/kaavatori.

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla maanantai-iltana. 

Kaupunginhallitus toivottaa rovaniemeläisille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Jaa sivu