Kaupunginhallitus päätti asettaa Ylikylän asemakaavan nähtäville ja esittää valtuustolle miljoonan euron tukea yliopistolle

Julkaistu 20.11.2023 17:00

Arktikum sisäänkäynti ja piha
Yliopisto hakee kaupungilta tukea muun muassa Arktikum-tiedekeskuksen näyttelyn uusimiseen.
Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 20.11.2023 käsittelemään muun muassa Ylikylän asemakaava-alueen laajentamista ja avustuksen myöntämistä yliopistolle. 

Kaupunginhallitus päätti asettaa Ylikylän asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.
Kaavaehdotuksen ajatuksena on, että Ylikylän asemakaava-aluetta laajennettaisiin. Kaavan myötä Ylikylään tulisi uusia rakennuspaikkoja pientaloille. 

Kaava-alue sijoittuu Apajatien, Ylikyläntien ja Kivikankaan väliselle alueelle Ounasjoen rantamaisemaan. Asemakaavan hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto. 

Asukkailla ja muilla osallisilla on myöhemmin mahdollisuus esittää kaavaehdotuksesta kirjallisia muistutuksia. Kaupunki tiedottaa kuntalaisia tästä erikseen. 

Lisäksi hallitus päätti varata rakennuspaikan senioritalolle Sinetästä. Ounasjoen senioritaloyhdistys ry haluaa rakentaa alueelle rivitalon, jossa on 12 huoneistoa. 

KH esittää yliopistolle tukea yhteisiin kehittämiskohteisiin

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntäisi Lapin yliopistolle miljoonan euron tuen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Raha on tarkoitus ottaa Arktisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä Rovaniemen kaupungin kehittämisrahastosta.

Tuki annetaan, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2024 määrärahamuutosesityksen joulukuussa. Kaupunginhallitus päätti myös edellyttää raportointia tuen käytöstä. 

Yliopisto haki tukea Arktikum-tiedekeskuksen näyttelyn uudistamiseen, varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmahdollisuuksien kehittämiseen ja Rovaniemen aseman vahvistamiseen opiskelija- ja yliopistokaupunkina. Nämä ovat myös Rovaniemen kaupungille tärkeitä kehittämiskohteita. 

“Lapin yliopiston merkitys Rovaniemen ja koko maakunnan kannalta on suuri. Kaupunkistrategian mukaisesti haluamme vahvistaa Rovaniemen vetovoimaa kansallisena ja kansainvälisenä opiskelijakaupunkina. Tämän lisäksi varhaiskasvatuksen työvoimatilanne on kriittinen kaupungin näkökulmasta ja toivomme, että avustuksen myötä löytyisi malleja, jolla voitaisiin turvata osaavan työvoiman saanti.”, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila. 

Rahasto perustettiin vuonna 2016, kun Rovaniemen kaupunki myi Lapin ammattikorkeakoulun osakkeensa Lapin yliopistolle. Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea Lapin yliopiston ja ammattikorkeakoulun koulutusta, tutkimusta ja kehittämistoimintaa sekä tukea kaupungin elinkeino- ja yritystoiminnan edellytyksiä. 

Talousarvion käsittely alkoi 

Kaupunginhallitus aloitti myös talousarvion käsittelyn budjettiriihessä 20.-21.11. yhdessä valtuustoryhmien ja lautakuntien puheenjohtajien sekä viranhaltijoiden kanssa. Varsinaisesti kaupunginhallitus päättää talousarviosta omalta osaltaan 27.11., minkä jälkeen talousarvio etenee valtuuston päätettäväksi 11.12.2023.

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuillamme (linkki alla)