Kaupunginhallitus päätti hankkia maata Pöyliövaarasta – tarkoitus kaavoittaa asumiseen

Julkaistu 27.9.2021 17:42

Kaupunginhallitus päätti evätä kolme rakentamisen poikkeuslupaa, joissa olisi haluttu poiketa asemakaavasta.

Kaupunginhallituksen kokous.jpg

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 27.9.2021 käsittelemään muun muassa maanhankintaa ja rakentamisen poikkeuslupia. 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ostaa noin 15 hehtaarin Kulmunkivaaran tilan. Tila muodostuu kahdesta palstasta, joista toinen sijaitsee Pöyliövaaran alueella. Kaupungin tavoitteena on hankkia alueelta maata, joka kaavoitetaan myöhemmin asuntorakentamiseen. 

Kaupunginhallitus päätti purkaa vuokrasopimuksen tonttiin, joka sijaitsee lentokentän lähellä Someronharjulla. Kaupunginhallitus on aiemmin hankkinut alueen kaupungille käyttämällä etuosto-oikeutta. Aluetta on tarkoitus kehittää Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tarpeisiin. Kaupunki korvaa vuokralaiselle vuokra-alueen kunnostamisesta aiheutuneet kustannukset luovuttamalla tälle korvaavia alueita muualta. Kaupungin tarkoitus on luovuttaa Someronharjulla sijaitseva alue Metsähallitukselle ja Puolustusvoimien käyttöön korvausta vastaan.

Kaupunginhallitus epäsi rakentamisen poikkeuslupia


Kaupunginhallitus päätti evätä kolme rakentamisen poikkeuslupaa, joissa olisi haluttu poiketa asemakaavasta. Yhdessä kerrostaloon olisi haluttu rakentaa viides asuinkerros, toisessa rinnetontille yksikerroksinen tasamaatalo ja kolmannessa omakotitalo alueelle, joka on kaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. 

“Haluamme siirtää painopistettä siihen, että poikkeusluvan sijasta asiat ratkaistaisiin kokonaisuuksina kaavoituksen kautta”, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila. 

Kaupunginhallitus sai myös katsauksen henkilöstöasioista ja kaupungin talouden toteutumisesta ajalta 1.1.–31.8.2021. Poikkeamia talousarvioon 2021 ovat tuoneet muun muassa kuntavaalien siirtäminen, varhaiskasvatuksen lisätarve ja koronaan liittyvät kustannukset. 

Varsinaisen esityslistan ulkopuolella kaupunginhallitus päätti haastaa Redun, Lapin liiton ja Lapin sairaanhoitopiirin mukaan kaupungin kiusaamisen vastaiseen kampanjaan. Rovaniemen kaupungin nuorisovaltuusto käynnisti syyskuun alussa lasten ja nuorten kiusaamisen vastaisen #meilläpuututaan-kampanjan. Haasteen vastaanottavat tahot sitoutuvat puuttumaan vastuullisesti lasten ja nuorten väliseen kiusaamiseen ja julistavat omat toimitilansa kiusaamisesta vapaaksi alueeksi. 

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin maanantaina kaupungin verkkosivuilta (linkki alla). 

Jaa sivu

Liittyvät sivut