Etusivun uutislista

Kaupunginhallitus päätti lausunnosta Lapin hyvinvointialueen sopeuttamisohjelmaan

Julkaistu 3.4.2024 13:00

Kaupunginhallituksen kokous.jpg

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui keskiviikkona 3.4.2024 päättämään Rovaniemen kaupungin lausunnosta Lapin hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelmaan. 

Lapin hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Lapin alueella. Hyvinvointialue on tehnyt periaatepäätöksen yhteensä 98 miljoonan euron säästöistä, joista 47 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2024. Lapin hyvinvointialueen valtuusto päättää tarkemmasta sopeutusohjelmasta huhtikuussa. 

Kaupungin lausunnossa todetaan muun muassa: 

  • Palveluiden tarjonnassa ja järjestämisessä on huomioitava Rovaniemen suhteellinen koko. Maakunnan asukkaista Rovaniemellä asuu runsas kolmannes ja lasten ja nuorten osuus on vielä suurempi.
  • Terveyspalveluissa on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin ja palveluiden riittävyyteen. 
  • Kun ikäihmisten laitoshoitoa puretaan, pitää varmistaa, että palveluasumista on riittävästi. Rovaniemellä tulee lisätä palveluasumisen paikkoja, ja asumispalvelujen tuottamisessa pitää huomioida myös yksityiset toimijat.
  • Lastensuojelun sijoitusten määrän vähentäminen edellyttää, että ennakoivia palveluja ja yhteistyötä kaupungin kanssa on riittävästi.
  • Säästöjen vaikutuksista tulee tehdä riittävä arvio. Kun toimeenpanoa suunnitellaan, kuntalaisten ja eri sidosryhmien osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet on varmistettava.
  • Kaikki suunnitellut säästöt eivät voi toteutua ilman, että hyvinvointialueella ja kunnilla on hyvä keskusteluyhteys ja halu tehdä yhteistyötä.
  • Työllisyyden hoitoon vaikuttavia sote-palveluita on säästöistä huolimatta tuotettava siten, että ne tukevat kuntien työllisyyden hoitoon liittyviä tehtäviä ja työllisyyden paranemista.
  • Kaupunki ei hyväksy esitystä tilavuokrien alentamisesta sen hyvinvointialueelle vuokraamien tilojen osalta. 

Lisäksi kaupunginhallitus sai Neve Oy:lta tilannekatsauksen viikonloppuna havaitusta Veitikanojan öljyvuodosta. 

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja löytyy verkkosivultamme (linkki alla).