Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kaupunginhallitus päätti mm. Saarenkylän kouluverkosta ja uuden paloaseman tontista
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus päätti mm. Saarenkylän kouluverkosta ja uuden paloaseman tontista

28.5.2018 17:40

Kokousnuija kaupunginhallituksen pöydällä

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 28.5. Saarenkylän kouluverkkoa.

Kaupunginhallitus päätti asiassa kaupunginjohtaja Esko Lotvosen esityksen ja koulutuslautakunnan 5.4. tekemän päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi lisäksi Sanna Karhun (kesk.) lisäyksen, jonka mukaan kaupunginhallitus velvoittaa koulutuslautakuntaa ottamaan huomioon tehdyt selvitykset ja ryhtymään tarvittaviin toimiin Napapiirin yläasteen rakennusten osalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi Saarenkylän palveluverkkoa koskevan tarveselvityksen ja kouluverkon kehittämisen vaihtoehto 3:n mukaisesti. Saarenkylän alueella jatkaa siten 2-sarjainen Saaren koulu ja yksi Nivavaaran/Napapiirin 4+6-sarjainen yhtenäiskoulu.

Hankesuunnitelman yhteydessä päätetään erikseen, käytetäänkö olemassa olevia rakennuksia osana Napapiiri/Nivavaaran yhtenäiskoulua. Uuden koulun yhteyteen tulee tilat myös esiopetukselle. Syväsenvaaran koulun toiminta lakkaa uusien rakennusten valmistuttua.

Kokouksen aikana Kalervo Björkbacka (ps.) esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Esitys kaatui äänin 6-5. Palauttamista kannattivat Björkbackan lisäksi Hannu Ovaskainen (kesk.), Anja Joensuu (kesk.) Esko-Juhani Tennilä (vas.) ja Sanna Karhu (kesk.). Asian käsittelyn jatkamista kannattivat Juhani Juuruspolvi (kok.), Sara Tuisku (kok.), Harri Rapo (sd.), Mika Kansanniva (kok.), Terhi Heikkilä (sd.) ja Liisa Ansala (kesk.)

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa, koska se käytti otto-oikeuttaan koulutuslautakunnan 5.4. tekemään päätökseen.

Saarenkylän alueella toimii tällä hetkellä Syväsenvaaran, Saaren ja Nivavaaran alakoulut sekä Napapiirin yläaste.

Paloasemalle ja ensihoidolle hankitaan tontti Viirinkankaalta

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti, että kaupunki hankkii omistukseensa koulutuskuntayhtymän tontin Perähuhdantieltä Viirinkankaalta. Tontille on tarkoitus sijoittaa paloaseman ja ensihoidon uudet, yhteiset tilat.  

Kyseinen tontti nousi ykkösvaihtoehdoksi myös Lapin pelastuslaitoksen ja Lapin sairaanhoitopiirin teettämässä tarveselvityksessä. Perähuhdantie 2 on selvityksen perusteella liikenteellisesti hyvä vaihtoehto. Se on myös toimintavalmiuden, kustannustehokkuuden ja synergian kannalta ykkösvaihtoehto.

Metsäruusun/Ojanperän asemakaavamuutoksen luonnos eteenpäin

Kaupunginhallitus hyväksyi Ojanperän/Metsäruusun alueen asemakaavan muutoksen luonnoksen ja kaavan pohjaksi laaditut selvitykset sekä päättii laittaa luonnoksen nähtäville.

Kaavahankkeessa suunnitellaan tiivistä, puukaupunkimaista ja ekologisuuteen pohjautuvaa asuntoaluetta Kemijoen itäpuolentien ympärille. Lisäksi olemassa oleville kiinteistöille esitetään tarkoituksenmukaiset käyttötarkoitukset. Alue mahdollistaa yhteisölliset asumisratkaisut ja huomioi talvikaupunkiteeman. Alueelle sijoittuu myös päiväkoti ja liikekeskus.

Asemakaavasta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Nivankylä-Ylikylän osayleiskaava

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti myös mm. esittää valtuustolle Nivankylä-Ylikylän osayleiskaavan hyväksymistä. Kaavassa on tutkittu ympärivuotisen asumisen sekä loma-asunto- ja palvelurakentamisen mahdollisuudet osayleiskaava-alueella.

Kaavassa on osoitettu olemassa olevia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja 158 ja loma-asunnon rakennuspaikkoja 6. Uusia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja on osoitettu 113 ja loma-asunnon rakennuspaikkoja 2. Yhteensä rakennuspaikkoja kaava-alueella on 279.

Valionrannasta vastaus Kilpailu- ja kuluttajaviranomaiselle

Kaupunginhallitus hyväksyi myös vastauksen Kilpailu- ja kuluttajaviranomaiselle liittyen Valionrannan kumppanuuskaavahankkeeseen. Kaupungilta on muun muassa tiedusteltu, millä perusteella Valionrannan suunnittelualuetta on muutettu hankintailmoituksessa ja alkuperäisessä suunnittelusopimuksessa mainitusta. Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018  liittää kumppanuuskaava-alueeseen myös yleiskaavan asuinkerrostaloalueen.

Kaupunki korostaa vastauksessaan muun muassa, että kaupungilla oikeus päättää kaavoituksesta ja sen sisällöstä. Kumppanuuskaavoituksen tarpeisiin on tehty hankintailmoitus, jolla on haettu kaavoituskumppania, mutta hankintapäätöksessä ei suinkaan ole voitu päättää kaavan lopullisesta sisällöstä. Kaavaa-alueen laajentaminen ja tarkoituksen ja tavoitteen muuntuminen on katsottava olevan normaalia, vireillä olevaan kaavaan liittyvää toimintaa.