Etusivun uutislista

Kaupunginhallitus päätti säilyttää kyläkoulut – talousarvion käsittely jatkuu keskiviikkona

Julkaistu 2.11.2020 18:00

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui 2.11.2020 käsittelemään muun muassa kyläkoulujen lakkautuksia, tuoretta talouskatsausta ja vuoden 2021 talousarviota, kaupungin sijoituksia ja rakentamisen poikkeuslupia.

Kyläkouluja ei lakkauteta

Sanna Karhu (kesk) esitti, että Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven kouluja ei lakkauteta. Asiasta äänestettiin. Karhun esitys tuli hallituksen kannaksi äänin 7-4. Kokoomuksen edustajat Juhani Juuruspolvi ja Sanna Luoma jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

Karhun esityksen mukaan “kyläkoulut ovat pedagogisesti yhtä laadukkaita kuin suuretkin koulut ja takaavat omalla tavallaan turvallisen kasvuympäristön. Kyläkoulut ovat myös  tärkeitä kaupungin strategisen kehittämisen kannalta ja tukevat kylien elinvoimaa. Kaikille näille kylille on myös kaavoitettu uusia omakotitalotontteja viime vuosina.”

Kaupungin sivistyslautakunta päätti aiemmin 7.10.2020 lakkauttaa koulut sillä perusteella, että toimenpide toisi kaupungille säästöjä. Kaupunginhallitus otti asiat otto-oikeudella itselleen päätettäväksi 19.10.2020. Hallitus piti säästöjen toteutumista epävarmana. 

Talousarvion käsittely jatkuu keskiviikkona

Hallitus sai tiedokseen syyskuun talouskatsauksen. Syyskuun lukujen valossa koko vuoden tilikauden tulokseksi on muodostumassa nollatulos. Tulos on odotettua parempi, koska kaupunki on saanut koronapandemian vuoksi poikkeuksellisen paljon kertaluonteista tukea valtiolta.

Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2021 talousarvion käsittelyn keskiviikkona 4.11.2020. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmaksi sisältää tavoitteen saada kaupungin talous tasapainoon viimeistään vuonna 2023. 

Sijoitukset Front Finance -yhtiöön

Kaupunginhallitus sai tilannekatsauksen kaupungin sijoittamistoimintaan liittyvästä asiasta. Kyseessä on kaupungin vuonna 2017 tekemä 2 miljoonan euron velkakirjasijoitus, jossa sijoittamiseen liittyvä riski on realisoitunut. Rovaniemen kaupunki on sijoittanut Front Finance -yhtiöön korkoineen noin 2,4 miljoonaa euroa. Yhtiö hakeutui yrityssaneeraukseen keväällä 2020, ja yrityssaneerausohjelma hyväksyttiin Helsingin käräjäoikeudessa 28.10.2020. Saneerausohjelman myötä kaupunki menettää sijoittamastaan pääomasta noin 731 000 euroa. Kaupunki valvoo saataviaan yrityssaneerausmenettelyssä.  

– Front Financen velkakirjasijoitukset ovat olleet ns. korkean tuoton sijoituksia, joihin on liittynyt myös korkea riski. Kaupunki on ryhtynyt toimiin varmistaakseen, että jatkossa riskeihin osattaisiin varautua paremmin. Käymme läpi kaupungin sijoitusohjeen ja päivitämme sitä tarvittavilta osin. Sijoitusasiasta ja kaupungin sisäisistä käytännöistä on myös käynnistetty ulkopuolinen selvitys, sanoo kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio. 

Selvityksen on määrä valmistua ennen joulua. Selvityksen tuloksista tiedotetaan myöhemmin.

Äänestys elinvoimalautakunnan päätöksestä ja poikkeamisluvasta

Kaupunginhallitus äänesti valituksen tekemisestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Rovaniemen elinvoimalautakunnan 29.9.2020 tekemästä päätöksestä, jossa lautakunta oli antanut maanomistajalle myönteisen suunnittelutarveratkaisun. Hakijan aikomuksena on rakentaa omakotitalo ja talousrakennus Tarsankankaalle. Kohde on asemakaava-alueen ulkopuolella, ja rakennuslupa edellyttää suunnittelutarveratkaisua.

Kaupunginjohtaja esitti, että Rovaniemen kaupunki vaatisi elinvoimalautakunnan päätöksen kumoamista lainvastaisena. Rakennuspaikkaan kohdistuu tulvauhkaa, ja lentomelu ylittää valtioneuvoston määrittämät desibelirajat. Hannu Ovaskainen (kesk) esitti, ettei kaupunki tee valitusta. Hannu Ovaskaisen kanta päätyi kaupunginhallituksen kannaksi äänin 7–4. Kaupunginjohtaja jätti asiasta eriävän mielipiteen. 

Hallitus myönsi poikkeamisluvan omakotitalon rakentajille Katajarinteen alueelle Nivavaaraan. Hakijat halusivat toteuttaa varaamalleen tontille yksikerroksisen omakotitalon. Asemakaavassa on määrätty, että rakennus on rakennettava kahteen kerrokseen rinneratkaisuna. Juhani Juuruspolvi (kok) esitti, että poikkeuslupa myönnetään. Hallitus päätyi muutosesityksen kannalle äänin 7–4.

Kaupunki yhteistyöhön Helsingin kanssa

Rovaniemen kaupunki on ryhtynyt yhteistyöhön Helsingin kaupungin kanssa liittyen matkailun elvytykseen. Helsinki ja Rovaniemen kaupunki ovat kärsineet eniten koronan vaikutuksista matkailutoimialaan. Yhteistyöllä pyritään innovoimaan hankkeita, joihin haetaan koronan elvytystukea valtiovarainministeriöltä.

Jaa sivu