Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kaupunginhallitus päätti testamenttivarojen käytöstä ikäihmisten palveluissa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus päätti testamenttivarojen käytöstä ikäihmisten palveluissa

28.1.2019 14:20

Rovaniemen kaupungintalo talvimaisemassa

Kaupunginhallitus päätti 28.1. kokouksessaan kaupungille myönnetyn testamentin käytöstä. 

Testamentin tekijä määräsi 300 000 euroa kaupungin terveyskeskukselle ikäihmisten hoitoon. Kaupunginhallitus hyväksyi perusturvalautakunnan esityksen, jonka mukaan ikäihmisille hankitaan 150 000 eurolla kuntoutus-, virkistys- ja kulttuuripalveluita sekä kuntoutusvälineitä. Lisäksi kaupunki hankkii 150 000 eurolla erilaisia teknologisia laitteita muun muassa palveluasumiseen ja hoivayksiköihin ryhmätoimintojen järjestämiseen. Lisäksi ikäihmisille hankitaan kotona asumista tukevia palveluita ja välineitä.

Summat jaetaan kolmen vuoden ajalle (2019-2021). Testamentin varojen käytöstä tehdään erillinen suunnitelma ikäihmisten palvelualueella.

Etelärinteen päiväkotihanke etenee

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti uuden Etelärinteen päiväkodin tontin luovutusehdoista.

Kaupunginhallitus päätti tontin (3-3065-4) vuokra-ajaksi 30 vuotta ja vuosivuokraksi 9910 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1927. Vuokrauksessa noudatetaan maanvuokralain (258/66) 5 luvun ehtoja. Tontin vuokraaja poistaa kustannuksellaan tontin alueella mahdollisesti sijaitsevat rakenteet tai rakennelmat. Muut ehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät yleiset ehdot. Etelärinteen päiväkodin tonttia koskeva asemakaavan muutos laillistui 21.12.2018. Lopullisen hankintapäätöksen päiväkodista tekee kaupunginhallitus. Päiväkoti toteutetaan vuokrasopimusmallilla. Tavoitteena on, että päiväkoti valmistuu syksyllä 2020.

Vapaa-ajan ja varhaiskasvatuksen virkavalinnat jäävät voimaan

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen korkeimman hallinto-oikeuden päätökset koskien vapaa-ajan palvelualueen ja varhaiskasvatuksen palvelualueen päälliköiden virkajärjestelyjä. KHO hylkäsi valitukset, jotka koskivat kaupunginhallituksen (15.12.2014) tekemiä valintapäätöksiä. Näin ollen kaupunginhallituksen tekemät päätökset saavat lainvoiman ja virkavalinnat jäävät pysyviksi 1.1.2015 alkaen.