Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kaupunginhallitus paneutui Airbnb-tilanteeseen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus paneutui Airbnb-tilanteeseen

8.4.2019 16:00

Kerrostaloja kaupungin keskustassa, taustalla kirkko ja nosturi.
Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli 1.4.2019 iltakoulussaan Airbnb-majoittamiseen liittyviä kysymyksiä. Airbnb-kohteiden määrä on Rovaniemellä kasvanut viime vuosina selvästi ja on suhteellisesti suurinta verrattuna rekisteröityyn majoituskapasiteettiin koko Suomessa. Tammikuussa 2019 Airbnb-kohteet kattoivat 26 % koko Rovaniemen majoituskapasiteetista.

Tilanne puhuttaa niin hotelliyrittäjiä, yksityisiä Airbnb-majoittajia kuin kaupungin asukkaitakin. Airbnb-toiminta on synnyttänyt alueelle paljon myös tukipalveluja tuottavaa yritystoimintaa. Kaupunginhallituksen tahtotila on, että Airbnb-toimintaan saataisiin luotua selkeät linjaukset.

Kaupungin linjaukset edellyttävät valtakunnallisia säädöksiä 
Kaupunki rakennusvalvontaviranomaisena valvoo Airbnb-toiminnasta vain pientä osaa. Asia koskee myös muita viranomaisia ja muun muassa taloyhtiöiden hallituksia. Valtakunnallisen lainsäädännön puuttuessa kaupungin on hankalaa puuttua Airbnb-majoittamiseen. 

“Rovaniemi on käynyt läpi erilaisia oikeustapauksia tilanteen selkeyttämiseksi. Valtakunnallisia säädöksiä kuitenkin odotetaan kaupunkiorganisaatiossa, jotta saamme omien linjausten valmistelun eteenpäin”, kertoo kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

Linjausten valmistelun yhteydessä Rovaniemen kaupunki haluaa käydä vuoropuhelua kaikkien osapuolien kanssa. Aluksi keskustelua on tarkoitus jatkaa paikallisten yrittäjien kanssa. “Haluamme selvittää, vaikuttaako nykyinen tilanne esimerkiksi hotelli-investointeihin Rovaniemellä”, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala. Kaupunginhallitus on huolissaan myös taloyhtiöiden asukkaiden asumismukavuudesta niissä kiinteistöissä, joissa Airbnb-majoitusta on runsaasti.

Matkailun vaikutukset aluetalouteen merkittävät
Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset ovat Rovaniemellä noin 410 miljoonaa euroa vuodessa. Matkailijat tuovat alueelle tuloja paitsi yöpymisten, myös ostosten ja palvelujen käyttämisen kautta. Matkailun vaikutukset työllisyyteen välittöminä ja välillisinä työpaikkoina ovat noin 2000 henkilötyövuotta. Lisäksi matkailulla on merkittävä vaikutus alueen palvelutarjontaan ja kaupungin imagoon.