Kaupunginhallitus pyysi ministeriöltä pelisääntöjä lyhytaikaiseen asuntovuokraukseen

Julkaistu 22.2.2021 19:01

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti 22.2. pyytää ympäristöministeriötä arvioimaan asuntojen lyhytaikaisvuokraukseen liittyviä pelisääntöjä. Nykyiset lait eivät tunnista asuntojen lyhytaikaisvuokrausta, mikä aiheuttaa rakennusvalvontaviranomaiselle tulkintavaikeuksia.

Kaupunginhallitus päätti myös antaa liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon suunnitelmasta, joka linjaa liikenneolosuhteiden kehitystä Lapissa ja koko maassa. Suunnitelmaluonnoksessa ovat mukana muun muassa Valtatien 4 parantaminen välillä Keminmaa–Inari, Oulu–Rovaniemi-junaradan kapasiteetin lisääminen ja kantatie 78:n nelikaistaistaminen Jäämerentien ja Ounasrinteentien välisellä osuudella. Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan lausuntoesityksen muutamilla lisäyksillä.

Rovaniemen kaupungin keskeiset tavoitteet valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan kirjattiin seuraavasti:
- Valtion riittävät resurssit paikallisten liikennehankkeiden tukemiseen
- Valtion vastuu valta- ja kantateiden parantamisen ja ylläpitämisen kustannuksista
- Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusmallin tai vastaavan neuvottelumenettelyn laajentaminen koskemaan myös Rovaniemen seutua
- Koillisväylän datakaapelin tärkeys koko Suomen tietoliikenteen kehityksessä
- Euroopanlaajuisen liikenneverkon (TEN-T) laajennus Perämerenkaarelta valtatie 4:ää pitkin Rovaniemelle
- Rautatieliikenteen kehittäminen Jäämerelle
- Yksityisteiden tunnustaminen osaksi liikennejärjestelmää

“Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaa koko Suomen liikennejärjestelmien kehittämistä pitkällä tähtäimellä. Suunnitelma on lähtökohtaisesti hyvä ja kannatettava, ja tuo kuntien ja valtion väylien kehittämiseen pitkäjänteisyyttä. Rovaniemen edunvalvonnan kärkeen nousevat 4-tien kehittäminen, Paavalniemen uusi silta, koillisväylän datakaapelin mahdollisuudet ja esimerkiksi lentokentäntien ja Isoaavantien eritasoliittymät”, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala.

Suunnitteluvaraus Lehto Oyj:lle


Kaupunginhallitus myönsi Lehto Tilat Oyj:lle (Lehto) suunnitteluvarauksen, jonka myötä kaupungin omistama puistoalue voidaan kaavoittaa liike- ja toimitilarakennusten korttelialueeksi. Alue sijaitsee Lampelassa Vierustiellä. Lehdon tavoitteena on, että alueelle avautuu uusi kauppapaikkarakennus vuoden 2022 aikana.

Suunnitteluvarauksen tarkoituksena on, että Lehto ja Rovaniemen kaupunki sopivat kaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista ja periaatteista, joilla Rovaniemen kaupunki luovuttaa asemakaavassa mahdollisesti muodostuvan tontin Lehdolle.

Kaupunginhallitus päätti myös, että kaupunki on edelleen mukana erä- ja luontokulttuurimuseohankkeessa. Museon tavoitteena on vähintään 100 000 kävijää vuodessa ja viiden miljoonan euron vuotuiset aluetaloudelliset vaikutukset. Sijaintikunnan omarahoitusosuuden arvioidaan tällä hetkellä olevan vuositasolla 0,8–1,4 miljoonaa riippuen muun muassa rakennushankkeelle saatavasta valtionavusta ja vuosittaisista valtionosuuksista.

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia