Kaupunginhallitus teki hallintosääntöön liittyviä päätöksiä: elinvoimatoimialalle uusi lautakunta, konsernijohtoa tiivistetään

Julkaistu 17.1.2022 19:22

Kaupunginhallituksen kokous.jpg

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan muun muassa hallintosäännön muuttamista ja konsernihallintoon kuuluvien toimien ja virkojen perustamiseen ja täyttämiseen liittyviä pykäliä. 

Hallintosääntöön muutoksia

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline ja kunnallisen päätöksenteon tärkeimpiä asiakirjoja.

Kaupunginhallituksen hyväksyi muutoksia Rovaniemen kaupungin toimielinorganisaatioon. Elinvoimapalvelut-toimialalle perustetaan yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, johon siirretään elinvoimalautakunnalta maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalvelut, yhdyskunta- ja kunnallistekniset palvelut sekä paikkatieto- ja tonttipalvelut. Elinvoimalautakunta vastaa edelleen elinkeino- ja yrityspalveluista, kansainvälisistä palveluista, maaseudun ja kylien kehittämispalveluista, työllisyyspalveluista sekä ruoka- ja puhtauspalveluista. Jätejaosto siirtyy yhdyskuntasuunnittelun lautakuntaan. 

Konsernijohtoa tiivistetään ja siihen kuuluu jatkossa kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja konsernitalouspäällikkö. Samalla kaupunginhallitukselta siirretään maankäytön tehtäviä yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle.

Lisäksi kaupunginhallitus äänesti Riku Tapion (kesk.) muutosesityksistä hallintosääntöesitykseen. Seuraavat muutokset hyväksyttiin äänestysten jälkeen: 

  • Konsernihallinnon vastuualuejaosta päättää kaupunginhallitus (äänin 8–3). 
  • Vastuualuepäällikön valitsee kaupunginhallitus (äänin 8–3).
  • Toimialajohtajan, konsernitalouspäällikön, rakennuttamispäällikön, henkilöstöjohtajan, viestintä- ja markkinointijohtajan ja kaupunginsihteerin valitsee kaupunginhallitus, joka vahvistaa viran palkkauksen ja virkavaalin sekä virkasuhteen keston (äänin 8–3). 

Hallitus päätti virkojen ja toimien perustamisesta

Rovaniemen kaupungilla on useita virkoja ja toimia, joiden täyttämisestä tai perustamisesta kaupunginhallitus teki kokouksessaan päätöksiä: 

  • Kaupunginsihteerin rekrytoinnin osalta kaupunginhallitus valtuutti haastatteluryhmän valitsemaan haastateltavat ja suorittamaan haastattelut sekä valitsemaan tarvittaessa soveltuvuusarviointiin lähetettävät hakijat.
  • Rakennuttamispäällikön virka jätetään täyttämättä ja asiaan palataan, kun hallintosäännön säännökset tilojen rakentamisesta ja hallinnasta uudistetaan kevään 2022 aikana. 
  • Talousarviopäällikön virka julistetaan haettavaksi. 
  • Kaupunginhallitus hyväksyi esitykset perustaa markkinointisuunnittelijan ja tietohallintoasiantuntijan toimet. 

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja kokonaisuudessaan julkaistaan päätöksenteon sivuilla: https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus 

Jaa sivu