Kaupunginhallitus teki talousarvioesityksensä valtuustolle ja hyväksyi RoPSin maksusopimuksen

Julkaistu 27.11.2023 18:05

Jätkänkynttilä_ Kuva_Roi kaupunki Antti Kuronen.jpg
Kuva: Rovaniemen kaupunki / Antti Kuronen

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui 27.11.2023 käsittelemään kaupunginjohtajan esitystä vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaksi.

Kaupunginjohtaja esitteli talousarvioesityksensä vuodelle 2024 maanantaina 13.11. Viimeisimmät tiedot valtionosuuksien leikkauksista ja niiden vaikutuksesta Rovaniemen talousarviokauteen saatiin kuitenkin vasta perjantaina 24.11. 

Tämän vuoksi nyt käsiteltävä talousarvio edellyttää lisää säästötoimenpiteitä, joita ei ole voitu esittää eikä päättää kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyyn mennessä. Kaupunginhallitus päätti esittää, että rakenteellisiin talousleikkauksiin, omaisuuden myyntiin ja poistosuunnitelmien päivittämiseen liittyvät toimenpiteet tulee tuoda päätettäväksi kesäkuun loppuun 2024 mennessä.

Tähän tiedotteeseen on koottu poimintoja kaupunginhallituksen tekemistä muutoksista kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Kaikki muutosesitykset löytyvät kokouksen pöytäkirjasta, joka on julkaistu verkkosivuillamme (linkki lopussa). 

Seuraavaksi kaupunginhallituksen talousarvioesitys etenee valtuustoon, joka käsittele talousarviota 11.12.2023.

 

Hallitus haluaa kehittää joukkoliikennettä ja Rovaniemeä opiskelijakaupunkina

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti talousarvioon muun muassa seuraavia kirjauksia. 

  • Kaupunginhallitus lisäsi opiskelijoiden veto- ja pitovoimaan vaikuttavan kirjauksen:
    “Rovaniemi on yksi Suomen harvoista yliopistokaupungeista. Suunnittelukaudella tulee suunnitella ja aloittaa Rantavitikan-Viirinkankaan alueen kehittäminen. Alueella tulee mahdollistaa esimerkiksi toimiva joukkoliikenne ja riittävästi kohtuuhintaista asumista. Kaupunki jatkaa Opiskelijan kotikaupunki -ryhmän työskentelyä tavoitteenaan tehdä Rovaniemestä paras kotikaupunki opiskelijalle.”

  • Hallitus korvasi teknisen lautakunnan päättämän kirjauksen tiettyjen joukkoliikenteen linjojen lakkauttamisesta seuraavasti: 
    “Joukkoliikenteen säästöistä päätetään tarvekartoituksen perusteella. Joukkoliikenteeseen saadaan säästöjä vähentämällä tarpeettomia ja päällekkäisiä linja-autovuoroja. Joukkoliikenteen osallistava suunnittelu käynnistetään kuntalaisten ja päättäjien kanssa, tavoitteena joukkoliikenteen kehittäminen.”

  • Investointiosaan hallitus lisäsi kirjauksen käynnistää uimahallin hankesuunnitelman päivitys.

  • Hallitus päätti myös esittää valtuustolle, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän tuloksesta tuloutetaan 1,5 miljoonaa euroa esitettyä enemmän. 

“Kuntatalouden tila on vakava. Valtionosuuksien heikentymisen ja lapsimäärän vähenemisen myötä joudumme jatkossakin hakemaan säästöjä muun muassa hallinnon toimintakykyä parantamalla sekä päällekkäisyyksien poistamisella, jotta talous saadaan tasapainoon, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila

"Haastavasta taloustilanteesta huolimatta on kuitenkin tärkeää myös pyrkiä kehittämään palveluita. Yksittäisinä kehittämiskohteina kaupunginhallituksen talousarvioesityksestä  nostaisin joukkoliikenteen suunnittelun yhdessä kuntalaisten kanssa, yritysten sijoittautumismarkkinointiin satsaamisen sekä osaajapankin perustamisen opiskelijoiden työllistämiseksi”, Junttila jatkaa. 

Äänestykset päiväkotien yksityistämisestä ja kaupungintalon remontin laajuudesta

Yksimielisten muutosten lisäksi hallitus äänesti kahdesta asiasta: 

  • Harri Rapo (sd) esitti, että talousarvioon lisättäisiin, että Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkotien toimintaa jatketaan kunnallisena. Esitys kaatui äänin 7–4. 

  • Tuomas Koskiniemi (ps) esitti, että valtuustossa päätetty kaupungintalon korjausbudjetti puolitettaisiin 30 miljoonasta 15 miljoonaan. Esitys kaatui äänin 9–2.

Kaupunginhallitus hyväksyi uuden maksusopimuksen RoPSin kanssa

Talousarvion lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan Rovaniemen palloseura ry:n kanssa solmittavan maksusopimuksen. RoPS ry on osaltaan jo allekirjoittanut sopimuksen.

RoPS ja Rovaniemen kaupunki ovat neuvotelleet maksusopimuksesta keväästä lähtien. Kesäkuussa kaupungin elinvoima- ja hyvinvointilautakunnat hyväksyivät päivitetyn maksusopimuksen, jota RoPS ei kuitenkaan allekirjoittanut. 

Suurimpana muutoksena kesäkuun versioon nähden on se, että BDO Oy:ltä pyydetään lausunto vuokran määräytymisperusteista. Lausunnon perusteella arvioidaan puolueettomasti vuokratason laskentatapa 30.6.2024 mennessä. Lopullinen maksuerien määrä riippuu lausunnon perusteella ratkaistavasta velan määrästä.

Taustalla on RoPSin ja sen tytäryhtiö Blue Idea Oy:n aiemmat maksusuunnitelmat, joita ne eivät ole noudattaneet. RoPSin velat kaupungille ovat maksamattomia liikuntapaikkavuokria ja Blue Idean velat keskuskentän katsomorakennuksen tilojen maksamattomia vuokria.

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja on julkaistu verkkosivuillamme (linkki alla).