Kaupunginhallitus valitsee tilajaoston esittelijän

Julkaistu 6.9.2022 16:00

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 12.9.2022. Käsittelyssä on muun muassa tilajaoston esittelijän valinta, henkilöstöasioita ja vastauksia valtuustoaloitteisiin. Kaupunginhallitus saa myös tiedoksi sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportit. 

Rovaniemen kaupungin konsernihallintoon on suunniteltu muutoksia, joiden vuoksi tilajaostolle valitaan uusi esittelijä. Kaupunginjohtaja esittää, että tilajaoston esittelijäksi nimetään henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä. Tilajaosto vastaa kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista rakennuksista ja toimitiloista sekä niiden rakennuttamisesta, ylläpidosta, peruskorjauksesta ja vuokrauksesta eri toimintojen käyttöön sekä tilojen terveellisyydesta ja turvallisuudesta. Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja tekee toimielimelle päätösehdotuksen, joka toimii asioiden käsittelyn pohjana. 

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 
 

Jaa sivu