Kaupunginjohtaja käytti otto-oikeutta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölisäyksiä koskevassa asiassa – asia käsitellään uudelleen kaupunginhallituksessa elokuussa

Julkaistu 5.7.2022 15:00

nuijaIMG_8737-01.jpg
Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio käytti otto-oikeutta hyvinvointilautakunnan päätöksiin perustaa uusia vakansseja Rovaniemen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Lautakunta hyväksyi 22.6.2022 kaikkiaan 30 viran ja toimen perustamisen. Kaikki perustettavat vakanssit siirtyvät vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle. 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila ja kaupunginjohtaja Vainio katsoivat yksimielisesti, että asiassa käytetään otto-oikeutta.

Lautakunnan päätökset ovat ongelmallisia sen vuoksi, ettei niistä ole valmisteluvaiheessa pyydetty kannanottoa tai lausuntoa hyvinvointialueelta, vaikka palkkakulut siirtyvät vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueen maksettaviksi. Rovaniemen kaupunki on esittänyt vaaditut tiedot hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä, eivätkä kyseessä olevat vakanssit ole olleet mukana ilmoitettujen joukossa. Päätöksissä ei ole määritelty, milloin palveluntarve tulee kasvamaan. Lisäksi vakanssit on perustettu kesken talousarviovuotta, eikä niille ole varattu määrärahoja kaupungin tämän vuoden budjetissa. 

Lisäselvityksen tarpeen vuoksi lautakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon uusia vakansseja koskevat päätökset otetaan vielä käsiteltäväksi kaupunginhallitukseen elokuussa. 

Kaupunginjohtaja tulee esittämään kaupunginhallitukselle, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja valmistelussa hyvinvointialueelta pyydetään kirjallinen lausunto vakanssien perustamiseen. Henkilöstötarve tulee selvittää yhdessä Lapin hyvinvointialueen kanssa, koska kulut siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle. 

Hoitajapula koskettaa paitsi Rovaniemeä myös koko Lappia. Rovaniemen kaupunki katsoo, että kuntien ja hyvinvointialueen pitää yhdessä pyrkiä kestäviin ratkaisuihin, jotta ihmiset saavat tarvitsemaansa hoitoa. Lapin hyvinvointialue on myös vedonnut kuntiin ja suosittelee, että aluehallitukselta pyydettäisiin ensin lausunto, jos uusia virkoja tai toimia on tarpeen perustaa.
 

Jaa sivu