Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sairaalanniemen kaavan ja vahvisti veroprosentit

Julkaistu 14.11.2022 18:59

Kaavamuutos mahdollistaa neljän asuinkerrostalon sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen rakentamisen Sairaalanniemeen.

Valokuvasovitus221013_Sairaalanniemi.jpg

Rovaniemen kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaina 14.11. vuoden 2023 veroprosentteja ja Sairaalanniemen asemakaavamuutosta. 

Valtuusto vahvisti vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 8,86 prosenttia. 

Hyvinvointialueuudistuksen vuoksi kaikkien Suomen kuntien veroprosentteja alennetaan vuonna 2023 ennalta määrätyllä prosenttiyksiköllä ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti. Vuoden 2023 tuloveroprosentiksi on määrättävä vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä.

Kiinteistöveroprosentit vahvistettiin seuraavasti: 

  • Yleinen kiinteistövero 1,55 % 
  • Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,60 % 
  • Muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,20 % 
  • Voimalaitosten kiinteistövero 3,10 % 
  • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,20 %
  • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 4,00 % 


Sairaalanniemen asemakaavamuutos hyväksyttiin 


Valtuusto hyväksyi Sairaalanniemen asemakaavamuutoksen. Kaavamuutos mahdollistaa neljän asuinkerrostalon sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen rakentamisen Sairaalanniemeen. Asuinrakennukset rakennetaan vanhan sairaalan eteläpuolelle. Sairaalarakennuksen vanha osa suojellaan ja entisöidään, ja tilat muutetaan asunnoiksi sekä toimisto-, ateljee- ja galleriatiloiksi. Vanhan sairaalarakennuksen yhteyteen rakennetaan hoivakoti. 

Lisäksi kaavaan sisältyy mahdollisuus perustaa ravintola ja yleinen sauna jokimaisemaan. 

Kaavamuutos kasvattaa puistoaluetta merkittävästi aiempaan asemakaavaan nähden. Kemijokivarren ranta-alueet jäävät yhteiseen virkistyskäyttöön. 

Vasemmistoliitto esitti kokouksessa, että kaava olisi palautettu valmisteluun. Esitys kaatui äänin 46-5. 

Tämän jälkeen Henri Ramberg (vas) esitti koko kaavan hylkäämistä. Esitys kaatui äänin 46-4 (yksi äänesti tyhjää). Äänestyksen myötä valtuusto hyväksyi Sairaalanniemen kaavamuutoksen. 

Lisätietoa kaavan taustoista ja vaiheista kaupungin aiemmassa tiedotteessa (linkki tämän jutun alapuolella)

Valtuuston kokouksen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin kaupungin verkkosivuilla (linkki alla).