Kaupunginvaltuusto hyväksyi linjaukset ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisestä

Julkaistu 15.2.2021 18:57

Rovaniemen kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 15.2.2021. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hyvää elämää ikääntyneenä -suunnitelman, joka ohjaa ikäihmisten palvelujen kehittämistä Rovaniemellä. Vuoteen 2025 ulottuvassa suunnitelmassa kuvataan, millä konkreettisilla toimenpiteillä kaupunki tukee ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäisyyttä seuraavina vuosina. Ohjelmassa kerrotaan myös, miten toimenpiteiden toteutumista seurataan.

Ohjelmassa kerrotaan esimerkiksi, miten kaupunki edistää ympäristön esteettömyyttä, kaatumisten ehkäisyä, teknologian hyödyntämistä kotihoidossa ja liikunta- ja kulttuuripalvelujen tarjoamisessa sekä miten kaupunki kehittää omais- ja perhehoitoa. 

Suunnitelman valmistelussa kuultiin laajasti eri toimijoita ja kuntalaisia koronan sallimissa rajoissa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi selvityksen siitä, miten kaupunginhallitus on kehittänyt toimintaansa. Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt kaupunginhallitukselta raportointia toimenpiteistä, joihin tämä on ryhtynyt vuoden 2019 arviointikertomuksessa esiin nousseiden havaintojen pohjalta. Arvointikertomuksessa kaivattiin esimerkiksi suunnitelmallisuutta taloudenhoitoon.

“Valtuusto sai kaupunginhallitukselta selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan tekemien havaintojen pohjalta on ryhdytty ja evästi edelleen jatkotyöskentelyä talouden ohjauksen vahvistamiseksi ja hallintokulttuurin kehittämiseksi. Nyt tehty kehittämistyö toimii hyvänä pohjana myös kevään vaaleissa valittavalle uudelle valtuustolle”, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto toteaa.


Jaa sivu