Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen

Julkaistu 20.6.2022 19:00

Rovaniemen kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 20.6.2022 kesän viimeiseen kokoukseen. Valtuusto muun muassa hyväksyi Rovaniemen kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tilinpäätöksestä käy ilmi Rovaniemen kaupungin ja kaupunkikonsernin taloudellinen tulos.

Rovaniemen kesäinen jokimaisema jätkänkynttiläsillan takaa kuvattuna.

Rovaniemen kaupungin tilikauden ylijäämä oli 12,7 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että tuotot olivat suuremmat kuin kulut. Alkuperäisessä talousarviossa kulujen arvioitiin ylittävän tuotot 1,5 miljoonalla eurolla. 14,2 miljoonan euron ero alkuperäiseen talousarvioon selittyy pääosin Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palautuksilla, valtion korona-avustuksilla sekä vahinkorahaston pääomien purkamisella. Vahinkorahaston pääomia purettiin 1,1 miljoonalla ja varat käytettiin Alakorkalon koulun pilaantuneen maan puhdistamiseen.

Koko Rovaniemi-konsernin ylijäämä oli 25,3 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätöksessä merkittävimmät ylijäämät tekivät Napapiirin Energia ja Vesi Oy 14 miljoonaa euroa, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö 2,1 miljoonaa euroa ja Lappica Oy 1,7 miljoonaa euroa.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämä omistusosuus huomioiden oli 3,9 miljoonaa euroa, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1,3 miljoonaa euroa. Suurimmat alijäämät tekivät Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 1,0 miljoonaa euroa, Eduro-säätiö 0,2 miljoonaa euroa ja Koy Lappi-areena 0,2 miljoonaa euroa.

Valtuusto myönsi vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

 

Kaupunginhallitukselta pyydetään selvityksiä arviointikertomukseen

Kaupunginvaltuusto käsitteli myös vuoden 2021 arviointikertomusta. Siinä tarkastuslautakunta arvioi, miten valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet Rovaniemen kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. Valtuusto päätti pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset ja aikataulun toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä kertomuksessa esitettyjen kehittämisehdotusten perusteella. Selvitykset on tarkoitus käsitellä valtuuston lokakuun kokouksessa.

Tarkastuslautakunta kantaa huolta muun muassa kaupungin velkaantumisesta. Arviointikertomuksen mukaan kaupungin tulisi laatia suunnitelma esimerkiksi siitä, miten se hallitsee kaupungin infrastruktuuriin kohdistuvaa korjausvelkaa. Arviointikertomuksessa kysytään myös, miten kaupunki aikoo edistää kaupunkikuvallisten seikkojen huomiointia kaavoituksessa sekä huomioida lähiöt aiempaa paremmin.

 

Kaavamuutokset hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi kaksi asemakaavamuutosta. Toinen mahdollistaa liikerakentamisen Lampelassa sijaitsevalle tontille, joka on aiemmin merkitty virkistysalueeksi. Tontti sijoittuu Viirinkankaantien ja Vierustien kulmaukseen. Toinen kaavamuutos mahdollistaa rivitalorakentamisen Napapiirin tuntumaan Pajakyläntien ja Joulutontuntien kulmaukseen. Aiemmin tontti on ollut maa- ja metsätalousaluetta.

Valtuuston kokouksen koko pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla pian kokouksen jälkeen. Linkki valtuuston kokousasiakirjoihin löytyy tämän uutisen lopusta.

Jaa sivu