Kaupunginvaltuusto kokoontui etäkokoukseen – käsittelyssä sidonnaisuusilmoitukset ja kaupunginhallituksen toiminta

Julkaistu 26.10.2020 18:36

Rovaniemen kaupunginvaltuusto kokoontui 26.10.2020 niin, että lähes kaikki valtuutetut osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä. 

Asialista oli tällä kertaa lyhyt. Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen tarkastuslautakunnan päivittämän sidonnaisuusrekisterin. Sidonnaisuusrekisterin tarkoituksena on edistää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus koskee keskeisiä päättäjiä ja esitteleviä virkamiehiä. 

Ilmoitusvelvollisen on tulee kertoa, mitä johtotehtäviä ja luottamustoimia hänellä on elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Tämän lisäksi on ilmoitettava merkittävästä omaisuudesta ja omistajuuksista, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten. Ilmoitusvelvollisen on myös kerrottava muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Eniten keskustelua herätti kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa tekemiin huomioihin. Kaupungin tarkastuslautakunta vaati Rovaniemen kaupungin vuoden 2019 arviointikertomuksessa kaupunginhallitukselta muun muassa suunnitelmallisempaa taloudenhoitoa. Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen listan toimenpiteistä, joihin hallitus kertoi ryhtyneensä kehittääkseen toimintaansa.

Kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginhallitusta tuomaan valtuuston helmikuun 2021 kokoukseen tiedon siitä, miten nyt esitetyt kehittämistoimet ovat alkaneet toteutua. Esityksen mukaan kaupunginhallituksen tulee samalla esittää toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys ja aikataulu.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 16.11.2020. Käsittelyssä on kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2023.


Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia