Etusivun uutislista

Kaupunginvaltuusto kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseen – eniten puhutti kaupungin talous

Julkaistu 7.9.2020 18:16

Talousarvio tulee valtuuston käsittelyyn marraskuun kokoukseen 16.11.2020.

Heposuo-Mäntyvaara-kaava-alue.jpg
Rovaniemen kaupunginvaltuusto kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen maanantaina 7.9.2020. Eniten keskustelua herätti kaupungin taloustilanne. 

Valtuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2020 talousarvion toisen osavuosikatsauksen. Katsauksessa käydään läpi kaupungin talouden ja toiminnan kehitystä aikavälillä 1.1.–30.6.2020 ja sitä, miten talousarviota on noudatettu. Osavuosikatsausta käytetään pohjana seuraavaa talousarviota tehtäessä. 

Rovaniemen kaupungin taloutta rasittavat koronatilanteen aiheuttama verotulotilitysten lasku sekä rakenteellinen tulojen ja menojen epätasapaino. Peruskaupungin tilikauden alijäämä oli kesäkuussa -10,5 miljoonaa euroa. Koko vuoden osalta peruskaupungin alijäämäksi arvioidaan noin -6 miljoonaa euroa. Mahdollinen loppuvuodelle ajoittuva poikkeustila voi vielä lisätä alijäämää. 

Konsernin alijäämä oli kesäkuun jälkeen -11,9 miljoonaa euroa. Konsernin lainakanta oli 30.6.2020 noin 333 miljoonaa euroa eli 5285 euroa/asukas.

Vuoden 2021 talousarvion laadinta etenee seuraavaksi niin, että kaupunginhallitus käsittelee 8.9. talousarvion suunnitteluohjetta ja toimialakohtaista raamia. Tämän jälkeen talousarvio etenee lautakuntien käsiteltäväksi ja kaupunginhallituksen iltakouluun 14.9. Talouden säästötoimenpiteitä käsitellään talousarvioprosessin mukaisesti lautakuntien ja kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyissä. Talousarvio tulee valtuuston käsittelyyn marraskuun kokoukseen 16.11.2020. 

Valtuusto hyväksyi kaksi asemakaavaa – Mäntyvaara-Heposuon alueelle tulossa pientalotontteja


Valtuusto myös hyväksyi kaksi asemakaava-asiaa: 8. kaupunginosan Mäntyvaara–Heposuo-alueen asemakaavan ja 26. kaupunginosan Apukan asemakaavan.

Mäntyvaara-Heposuon alueelle muodostuu asemakaavassa 66 pientalotonttia, joista kahdelle voidaan sijoittaa tarvittaessa myös palveluasumista sekä yksi liikerakennusten tontti ja yksi yleisten rakennusten tontti. Alue on rakennettavissa aikaisintaan arviolta 2022–2023.

Apukan alueelle muodostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jonka lounaisosaan osoitetaan rakennusoikeutta 4000 kerrosneliömetriä ja koillisosaan 2500 kerrosneliömetriä. Nämä sisältävät jo alueella olevia rakennuksia.

Aloitteen kaavan laadinnasta on tehnyt Apukka Resort Oy. Yrityksen tavoitteena on rakentaa alueelle lisää lasikattoisia revontulikotia. Alueelle osoitetaan asemakaavassa myös uutta retkeily- ja ulkoilualuetta noin 3,5 hehtaaria. Kaavoituksella on tarkoitus tukea matkailuyrittäjän nykyistä toimintaa ja kehitysmahdollisuuksia. 

Jaa sivu