Kaupunginvaltuusto nimesi henkilöitä luottamuspaikoille

Julkaistu 20.9.2021 16:50

valtuustosali symbolinauhalla.jpg
Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 20.9.2021 toimikautensa toiseen kokoukseen nimeämään jäseniä luottamushenkilöpaikoille valtuustokauden mukaisesti neljän vuoden toimikaudeksi 31.5.2025 asti.  

Yhteensä kuusi tarkastuslautakunnan jäseneksi ja varajäseneksi 9.8.2021 valittua henkilöä eivät ole vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan, sillä he ovat työntekijöinä kaupungin palveluksessa tai vastuullisessa tehtävässä liiketoimintaa harjoittavassa yhtiössä. Valtuusto valitsi tarkastuslautakuntaan Kalervo Björckbackan, Liisa Helinin ja Tarja Suopajärven tilalle varsinaisiksi jäseniksi Anne Hakkaraisen (ps.), Hannu Ovaskaisen (ps.) ja Maria Huhmarniemen (vihr.). 

Lisäksi valtuusto valitsi Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kumpaankin seitsemän jäsentä ja heille varajäsenet. Kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi valittiin kuusi jäsentä. 

Kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla

 

Jaa sivu