Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kaupunki palkitsee liikunnan, kulttuurin ja nuorisotoiminnan saralla ansioituneita Rovaniemi-päivänä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunki palkitsee liikunnan, kulttuurin ja nuorisotoiminnan saralla ansioituneita Rovaniemi-päivänä

7.9.2017 12:00

Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta on palkinnut liikunnan, kulttuurin ja nuorisotoiminnan saralla ansioituneita Rovaniemi-päivänä 7.9. Palkinnon saavat tänä vuonna mm. Taito Lappi, Saarenkylän taiteilijaresidenssitoiminta, Arctic Art & Desing Summer - taidetapahtuma, Uusi Rovaniemi -lehti. Viime vuoden urheilumenestyksestä palkitaan moottorikelkkailija Aki Pihlaja. Myös muita tekoja palkitaan.

Vapaa-ajanlautakunnan perustelut liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalkintojen valinnoille :

Vuoden kulttuuripalkinto:
Taitolappi copy.jpg
Taito Lappi ry:n puolesta palkinnon ottivat vastaan Päivi Kuvaja ja puheenjohtaja Maarit Airaksinen. 

Taito Lappi ry

Vuoden kulttuuripalkinnon saaja, Taito Lappi ry, edistää suomalaista käsityökulttuuria upealla tavalla sekä taitona että elinkeinona. Samanaikaisesti yhdistys tuo esiin lappilaista perinnettä yhdistellen sitä kiinnostavalla tavalla matkailuun ja nykypäivän ihmisten arkeen.

Taito Lappi ry tarjoaa kaikenikäisille kaupunkilaisille mahdollisuuden osallistua tasokkaaseen ja monipuoliseen kädentaitojen ohjaukseen ja opetukseen. Toiminnassa on olennaisena osana mukana hyvinvoinnin edistämistehtävä, sillä yhdistys tarjoaa toimintansa myötä onnistumisen ja osallistumisen kokemuksia ja riemua ilman erityisiä osaamiseen liittyviä vaatimuksia. Taitoa karttuu yhdessä toimien ja tehden, asiakkaita kuullen ja heidän tarpeisiinsa vastaten.

Taito Lappi ry on ollut ja on monessa mukana. Tuttua ovat kansainväliset, valtakunnalliset ja paikalliset hankkeet, työssäoppimis- ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen, eri kohderyhmät ja opetuksen sekä oppimisen alueet. Kurssitarjontaa on räätälöity myös yksityiselle ja julkiselle sektorille. Käsityökoulu Peukku ja taiteen perusopetuksen tarjoaminen, monipuolinen kurssitarjonta, käsityökeskus sekä monet tapahtumat ovat ilahduttaneet lukuisia rovaniemeläisiä jo pitkään. Muistissa ovat myös hienot julkaisut, käsityömatkailun edistäminen, Taito-yrittäjyyspalkintoon liittyvät teot sekä yhtenä uusimpana kuntouttava työtoiminnan jaksot, joiden myötä moni osallistuja on saanut kädentaitojen lisäksi osallisuuden kokemuksia sekä eväitä sosiaaliseen vahvistumiseen ja vuorovaikutukseen.

Monipuolinen kädentaitoihin liittyvä palvelutarjonta ja kehittämistyö on antanut monelle rovaniemeläiselle eväitä oman yritys- ja harrastustoiminnan kehittämiseen. Yhteistyö Lapin yliopiston ja Rovaniemen kaupungin elinkeinotoimen kanssa on tuonut mukanaan myyntinäyttelyjä Japanissa sekä tuotekehitystä, erityisenä kohteena Japanin markkinat. Yhteistyö ja Rovaniemen kaupunkikuvan elävöittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa on Taito Lappi ry:n kiinnostuksen kohteena ja avaa hienoja mahdollisuuksia tulevaan.
Taitolappi on edistyksellisesti ja ennakkoluulottomasti kehittänyt uusia toimintoja. Moni Rovaniemi-viikon tapahtumiin osallistuja on vuosien varrella lukenut ohjelmasta Taito Lapin kekseliäistä tapahtumaideoista; välillä on kudottu yhdessä räsymattoa, talkoiltu UNICEFin hyväksi ja saatettu loppuun keskenjääneitä kudelmia.

Kädentaidot ovat yksi arvokkaimmista suomalaisista perinnetaidoista. 100-vuotiaassa Suomessa aloitettiin kangaspuilla kutominen heti, kun savupirtteihin saatiin ikkunat ja tulisijoihin hormit. Nykypäivän suomalaisuutta kuvastaa hyvin se, että perinteisiä tietoja ja taitoja halutaan ylläpitää, kunnioittaa ja vaalia. Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta on halunnut vuoden 2017 kulttuuripalkinnon saajan valinnassaan kiinnittää huomiota sekä yhdessä tekemiseen että suomalaisten perinnetaitojen ja -tietojen ylläpitämiseen ja niiden eläväksi tekemiseen. Taito Lappi ry organisoi toimintaa, jossa perinteet ja kädentaidot siirtyvät sukupolvilta toisille ja jossa perinnetaidot uudistuvat kiinnostavaksi osaksi nykypäivän ihmisten arkea. Taito Lappi ry koskettaa toiminnallaan lukuisia rovaniemeläisiä ja toteuttaa konkreettisesti ja näkyvästi Suomi100-juhlavuoden teemaa Yhdessä.

Vuoden  kulttuuriteko:

Saarenkodin taiteilijaresidenssitoiminta

Saarenkoti on jo vuosia käyttänyt aktiivisesti taidetta ja kulttuuria – eri taiteenmuodot ovat osa palvelutalon arkea ja hoitotyötä.

Saarenkodissa vuonna 2017 aloitettu taitelijaresidenssitoiminta on uusi avaus, jonka avulla halutaan osaltaan vaikuttaa siihen, että taidetoiminta vakiintuu osaksi sote-sektorin palvelutoimintaa. Residenssitoiminnassa kuvataiteilija Ninni Korkalo asui Saarenkodissa kuukauden. Hän osallistui asukkaiden arkeen ja toi taiteen tekemisen asukkaiden lähelle, oman työskentelynsä lisäksi myös yhteisten taidepajojen avulla. Kesällä 2017 residenssissä asui yhteisötaiteilija Helena Leminen noin kahden kuukauden ajan. Leminen keräsi talteen vanhusten ja henkilökunnan tarinoita sadutuksen keinoin. Hän piti kesän aikana myös osallistavia musiikkituokioita ja esiintyi klovnina.

Saarenkoti ja sen johtaja Jarmo Palo henkilökuntineen suhtautuu ennakkoluulottomasti taiteen soveltuvaan käyttöön mahdollistaen samalla erilaisten uusien toimintamallien hyödyntämisen hoitotyössä. Saarenkoti on kulttuurisen vanhustyön edelläkävijä.

Rovaniemen kaupunki on mukana kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallisessa Aili-verkostossa. Saarenkodin tapa edistää ikäihmisten kulttuurista hyvinvointia on erinomainen esimerkki verkoston tavoitteiden toteuttamisesta ja ansaitsee ehdottomasti vuoden 2017 kulttuuritekopalkinnon.

Vuoden kulttuuriteko:

Arctic Art & Desing Summer - taidetapahtuma

Arctic Art & Desing Summer - taidetapahtuma levittäytyi kesäkuussa Valtakadulle. Koko kesän kestävä taidenäyttely oli uusi kaikille avoin arktinen tapahtuma. Taide tuli jokaisen nähtäväksi ja iloksi tuoden väriä ja elävyyttä kaupunkikuvaan. Teokset välittivät myös viestin elävästä kaupunkikulttuurista.

Arctic Art & Desing Summer on Arctic Light Hotellilta –tapahtuman pääorganisaattorilta – hieno pelin avaus. Taide ja matkailu kohtaavat ja luovat uusia elämyksiä sekä kaupunkilaisille että matkailijoille. Tapahtuma on hyvä esimerkki siitä, kuinka yritykset voivat toteuttaa kiinnostavia taide- ja kulttuurihankkeita yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Paikallisten yrittäjien toimeenpanemassa taidetapahtumassa olivat mukana myös Lapin yliopisto ja taiteiden tiedekunnan muotoilijaopiskelijat osana Desing Capital –hanketta. Arctic Art & Design Summer – taidetapahtuma on saanut paljon näkyvyyttä eri medioissa tuoden Rovaniemeä esiin monimuotoisena ja uutta kokeilevana kulttuurikaupunkina ansaiten siten vuoden 2017 kulttuuritekopalkinnon.

Vuoden nuorisoteko:

Uusi Rovaniemi -kaupunkilehti

Uusi Rovaniemi -kaupunkilehti on toiminut Rovaniemellä erittäin aktiivisesti nuorten asioiden, nuorten elinolojen ja nuorten nykypäivän tarpeiden esille nostajana. Nuoria ja nuorten parissa toimijoita kuullen Uusi Rovaniemi -kaupunkilehti on tuonut keskusteluun nuorille merkityksellisiä ja ajankohtaisia asioita ja teemoja.

Lehden julkaisuissa nuoret on tuotu keskiöön arvostavasti ja vastuullisesti, myös haasteellisia ilmiöitä tarkasteltaessa. Nuoria ja nuoruuteen liittyviä ilmiöitä on käsitelty positiivisin sanavalinnoin, mikä on lisännyt eri sukupolvien välistä keskinäistä ymmärrystä ja vahvistanut nuorten asemaa tärkeänä osana Rovaniemen kaupunkia – nyt ja tulevaisuudessa. Nuoria ja nuoruutta käsitellessään Uusi Rovaniemi kaupunkilehti on myös osaltaan lisännyt kaupunkilaisten arvostusta Rovaniemen monipuolista nuorisotyön kenttää kohtaan; tehnyt nuorisotyötä ja sen eri muotoja näkyväksi.
Erityisenä huomiona vapaa-ajanlautakunta nostaa esiin Uusi Rovaniemi -kaupunkilehden toimittajapalstan, jonka teksteistä usein löytyvä kasvatuksellinen näkökulma on vahvistanut aidon välittämisen ja kuuntelemisen kulttuuria. Viesti on yhteinen: ”Rovaniemi on kaupunki, jossa nuoresta pidetään huolta ja jossa nuori voi aidosti omana itsenään toimia osana suomalaista yhteiskuntaa ja kotikaupunkiaan – olla nuori.” Kiitos yhteisestä työstä Uusi Rovaniemi -kaupunkilehti.

Vuoden rovaniemeläinen urheilija 2016

Aki Pihlaja

Moottorikelkkailu; 27-vuotias rovaniemeläinen Aki Pihlaja saavutti vuonna 2016 Snowcrossin MM-hopeaa ja Suomen mestaruuden.

Vuoden seuratoimitsija 2016:


Vapaa-ajanlautakunta nimesi vuoden seuratoimitsijaksi kaksi seuratoiminnan aktiivia: Hannu Heikkilän Ounaksen Pyörä-Pojat ry:stä ja Harri Norbergin Ounasvaaran Atleetti Klubi ry:stä. Molemmat henkilöt ovat tehneet pitkään pyyteettömästi monipuolista työtä edustamassaan urheiluseurassa.

Vuoden urheiluteko 2016:

Jalkapallon Santa Claus Cup 2016

Santa Claus Cup järjestettiin Rovaniemellä 6.-9.7.2016. Tapahtuma järjestettiin vuonna 2016 kolmatta kertaa, ja siihen osallistui 146 joukkuetta. Turnaus tukee kansainvälisenä tapahtumana lasten ja nuorten hyvinvointia ja henkistä kasvua.


Lisätietoja antaa kulttuuri- ja nuorisopalkintojen osalta palvelualuepäällikkö Merja Tervo puh. 040 736 5671
Liikuntapalkintojen osalta palveluesimies Tapio Pahtaja puh. 040 029 2073