Kehitä kirjastoa -asiakaskyselyn tuloksilla kehitetään osallistavaa sivustoa

Julkaistu 19.4.2022 16:20

Oulun ja Rovaniemen kirjastoissa kysyttiin helmi-maaliskuussa 2022 asiakkailta, kuinka he mieluiten antavat palautetta – ja miten he haluaisivat mieluiten osallistua kirjaston palvelujen kehittämiseen.

Vastauksia kertyi yhteensä 154 kappaletta. Ja näin vastattiin:

  • Mahdollisuus palautteenantoon on hyvin tärkeää tai tärkeää yli puolelle vastaajista.
  • Alle puolet vastaajista oli antanut kirjastolle palautetta.
  • Asiakkaat eivät toivo puhelimeen ladattavaa kirjaston palautesovellusta.
  • Mieluiten palautetta annettaisiin suullisesti paikan päällä tai osallistumalla pieneen kyselyyn joko netin kautta tai paperilomakkeella.
  • Palautetta ja vastausta toivottiin näkyviin anonyymisti kirjaston verkkosivuille.

Asiakkaiden vastaukset otetaan huomioon kehitettäessä verkkokirjastoon uutta osallistavaa sivustoa. Kiitokset vastanneille!

Jaa sivu