Etusivu>Palvelut>Kuntainfo>Projektit ja hankkeet>Kompassi-projekti: Ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Päättyneet projektit ja hankkeet

Kompassi-projekti: Ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita


  Aikataulu  1.8.2009 - 30.9.2013 
 Kuvaus   Projektin tavoitteena on
 • kehittää ja ottaa käyttöön sellaisia ammatillisen kuntoutuksen ja tuetun oppimisen ja työllistymisen toimintamalleja, joiden avulla havaitaan ajoissa vajaakuntoisen henkilön työkyvyttömyyden tai pitkäaikaistyöttömyyden uhka ja luodaan heille mahdollisuus palata työmarkkinoille kuntoutuksen tavoitteista lähtevän ohjauksen ja tuetun koulutuksen ja työllistämisen keinoin
 • kehittää tässä toiminnassa erityisesti työpaikkayhteistyötä
 • vahvistaa koulutuksen ja konsultaation avulla vajaakuntoisten henkilöiden sekä työpaikkojen henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon edustajien valmiuksia kuntoutustarpeen havaitsemisessa, ammatillisen kuntoutuksen käynnistämisessä ja toteutuksessa sekä tuetussa työllistymisessä
 • lisätä ns. monimuotoisen johtamisen (diversity training) lähtökohtiin perustuvan esimieskoulutuksen avulla kuntien ja yritysten esimiesten valmiuksia työssä selviytymisen ja jaksamisen ongelmien puheeksiottoon ja käsittelyyn
 • tuottaa arvioinnin, seurannan ja keskinäisen verkostoitumisen keinoin tietoa asiakkaiden kuntoutumis- ja selviytymisprosessien kehittymisestä asiakkuuden aikana sekä seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta. Arvioinnin tarkoituksena on auttaa eri toimijoita suuntaamaan ja kehittämään toimintaansa.

Projektin asiakasryhmät ovat vajaakuntoiset työnhakijat, sairauslomalta tai kuntoutustuelta työelämään paluuta yrittävät sekä vajaakuntoiset työntekijät, jotka eivät vajaakuntoisuutensa takia voi jatkaa entisessä työssään. Lisäksi projektin asiakkaina on myös opiskelijoita, joiden opinnot ovat viivästyneet terveydellisistä syistä johtuen. Projektin asiantuntijakoulutukseen ja kehittämistyöhön osallistuvat henkilöt, jotka toimivat asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arvioinnin, ammatillisen kuntoutuksen ja työllistämisen tehtävissä.

Projektin toiminta koostuu neljästä osasta:

 • ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen asiakastyö
 • toiminnan jatkuva arviointi ja kehittämistyö, jossa sovitetaan ns. realistisen, tapauskohtaisen arvioinnin
 • (Rostila & Mäntysaari 1997, Borg & Kilponen 2008) menetelmä osaksi kuntoutuksen asiakastyön käytäntöä. Arviointi on samalla yhteistyöväline, joka edistää hankkeen kehittämisryhmän yhteistä oppimista
 • esimieskoulutus ("monimuotoinen johtaminen")
 • ammatillisen kuntoutuksen ja tuetun työllistymisen asiantuntijakoulutus projektin kumppanuusverkostolle; projektin sähköisillä kotisivuilla annetaan ammatillisen kuntoutuksen konsultaatiopalvelua Lapin alueella.
 Päätösnumero  S11068 
 Vastuuhenkilö professori Kristiina Härkäpää
 Toimijat Lapin yliopisto, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kuntoutussäätiö, Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus ja Rovaniemen kaupunki
 Yhteyshenkilö  projektipäällikkö Anna-Mari Arola puh. 040 484 4191
 Kokonaiskustannukset 1,3 miljoonaa euroa
 Rahoitus Kompassi-projektin rahoitus muodostuu Lapin ELY-keskuksen myöntämästä ESR-rahoituksesta ja kuntasektorin erikseen raportoitavista kustannuksista
 Kirjanpito - kustannusp.  
 Hallinnointi Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta