Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Uutisarkisto>Korkalovaaran kehittämistyöryhmä jalkautuu kaupunkilaisten pariin Rovaniemi-viikolla
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Uutisarkisto

Korkalovaaran kehittämistyöryhmä jalkautuu kaupunkilaisten pariin Rovaniemi-viikolla

4.7.2019 15:30

Kaksi keinuhevosta leikkipuistossa, taustalla keinut ja metsää.
Sivistyspalveluiden tarveselvityksen yhteydessä maaliskuussa 2019 järjestettiin Vaaranlammen koululla asukastilaisuus, jossa alueen asukkaat esittivät huolensa Korkalovaaran alueen tilanteesta ja kokonaisvaltaisen kehittämistyön tarpeesta. Kevään aikana nimettiin ohjausryhmä, joka koordinoi alueen kehittämistyötä. 

Ohjausryhmään on nimetty kaupungin toimijoiden lisäksi edustajat vammais- ja vanhusneuvostoista sekä asukasyhdistyksestä. Myös nuorisovaltuustosta pyydetään mukaan edustaja. Kehittämistyön käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta vastaa monialainen työryhmä. 

Syksyllä haastatteluita, asukastapahtuma ja kysely
Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin kesäkuussa, jolloin päätettiin syksyllä toteutettavista toimenpiteistä. Syyskuun alussa 2. - 8.9. järjestettävällä Rovaniemi-viikolla kaupungin edustajat haastattelevat Korkalovaaran asukkaita alueen kehittämistarpeista. 

Ohjaustyöryhmän edustajat osallistuvat myös Korkalovaaran kappelissa 3.9. klo 12 - 15 järjestettävään asukastapahtumaan, joka on osa lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyötä .

Ohjausryhmä päätti myös, että asukas-, koulu- ja vanhempainyhdistyksille toteutetaan syksyn aikana kysely.

Tavoitteena asuinalueen elinvoimaisuuden säilyttäminen
Kehittämistyön tavoitteena on selvittää, miten kaupunki voisi omalla toiminnallaan kehittää asuinaluetta siten, että se pysyy elinvoimaisena, ikärakenne monipuolisena ja koko alue vetovoimaisena. Erillistä kehittämissuunnitelmaa ei laadita, vaan alueen kokonaisvaltainen kehittäminen otetaan huomioon toimialojen palvelusuunnitelmia valmisteltaessa. 

Käytännössä nimitettävä työryhmä, ohjausryhmän tukemana, muun muassa kartoittaa alueen asukkaiden palvelutarpeet, selvittää mahdolliset joukkoliikenteen ja logististen ratkaisujen kehittämistarpeet sekä päättää eri palveluyksiköiden välisestä yhteistyöstä.