Kotiseutupäivien retki- ja ohjelmatarjonta yllättää: Kulttuurisesti kestävää paikallisuudesta ammentaen

Julkaistu 1.7.2022 9:34

Jokaisella meistä on oikeus omaan kulttuuriperintöömme. Toisinaan voi olla ehkä hieman vaikea hahmottaa, mitä kaikkea kulttuuriperintö tai historia tarkoittaa omalla kohdalla, minkä vuoksi on erittäin tärkeää nostaa aika ajoin kunnolla näkyviin oman paikallisen kulttuuriperinnön elementtejä ja tarinoita. Rovaniemellä syyskuussa juhlittavilla valtakunnallisilla kotiseutupäivillä tuodaankin näkyviin peräpohjalaista, lappilaista ja saamelaista kulttuuriperintöä monin eri tavoin.

Tommi-Liimatta-1-©-Toni-Harkonen.jpg
Kotiseutupäivien antia: Kirjailija ja kulttuuripersoona Tommi Liimatan Rollo -kierros, jossa tutustutaan Rovaniemen vaihtoehtokulttuurin ilmentymiin keskittyen 1980- ja 1990-luvuille. Kuva: Toni Härkönen

Sadonkorjuumarkkinat Rovaniemen kotiseutumuseolla Pöykkölässä lienevät sitä perinteisimmäksi miellettyä kultturiperintötyötä. Aktiivisen Totto ry:n toimesta ylläpidetään ja esitetään sekä fyysistä että henkistä kulttuuriperintöä huolehtimalla rakennusperinnöstä museoalueella ja tuomalla esiin vanhoja elämisen ja olemisen tapoja. Kotiseutupäivien aikaan sadonkorjuumarkkinoilla järjestettävä varraslohen paisto-työnäytös ei ole pelkästään ruoan valmistusta, vaan se on perinteisen ja jo kadonneen lohitalonpoikaiskulttuurin historian kertomista elävällä tavalla.

Uudempaa kulttuurihistorian kerronnan tasoa lienee kirjailija ja kulttuuripersoona Tommi Liimatan Rollo -kierros, jossa tutustutaan Rovaniemen vaihtoehtokulttuurin ilmentymiin keskittyen 1980- ja 1990-luvuille. Myös bussikierros paikallisen kulttuuripersoona Jaakko Laitisen kanssa avaa varmasti katsomaan Rovaniemeä hieman erilaisesta näkökulmasta.

Päivien retkillä suunnataan katsetta niin lähelle kuin vähän kauemmaskin: osa lyhyistä retkistä tehdään kävellen tai pyöräillen keskustan tuntumassa kuorien esiin merkittäviä historiallisia tarinoita. Neljä pidempää retkeä puolestaan suuntaavat huomiota laajan kaupunkimme eläviin kyliin, jotka kukin ovat erilaisia niin historialtaan kuin hengeltään. Retkillä liikutaan ajallisesti tuhansien vuosien takaa nykypäivään.

Särestöniemen ja Palsan jalanjäljillä

Yksi kiinnostava retki vie meidät tutustumaan taiteilijaelämään Kittilän Kaukoseen Särestöniemi-museolle ja Kittilän Narikalle Palsa-museolle. Louelle suuntautuva retki puolestaan tutustuttaa meidät uhanalaiseen lapinlehmän tarinaan ja saamme kuulla millaisia ponnisteluja on toteutettu tämän erikoisen lajin säilymisen puolesta. Sota on jälleen niin valitettavan ajankohtainen, minkä vuoksi toisaalta onkin erityisen tärkeää muistaa, että sodilla on valtavan pitkät ylisukupolviset jäljet. Rovaniemen läheltä löytyy vaikuttava mausoleumi Norvajärven rannalta, jonne on haudattu yli 2000 saksalaissotilaan jäänteet. Piippuniemi-kierroksella kuulemmekin millaista tuhoa Lapin sota aiheutti Lapissa ja miten valtava ponnistus jälleenrakennusaika oli. Tarjolla on myös rauhoittumisen mahdollisuuksia. Mikäli kaipaat luontoa lähellesi, kannattaa varata retki Sierijärven suuntaan, jossa päästään lähelle poroja, huskeja ja lopulta nauttimaan musiikista upean luonnonmuovaaman Somosen luontokirkon syleilyssä.

Keskustelukammareissa on myös paljon valinnanvaraa. Kestävä kehitys, identiteetti, digitaalisuus saamelaiskulttuurin ja -kielten säilyttämisessä ja lohestuskulttuurin dramaattinen päättyminen ovat vain muutamia kiinnostavista teemoista, joita kammareissa nostetaan esiin. Seminaarissa teemat liittyvät vastuulliseen matkailuun, historialliseen äänimaisemaan ja kansainvälisen kulttuurityön mahdollisuuksiin Lapissa.

Kapion arvoinen arkku 

Kestävän kulttuuriperintötyön ytimessä ovat kulttuuriperinnöstään huolehtivat yksilöt ja yhteisöt. Kotiseutupäivien aikaan onkin hieno mahdollisuus nostaa esiin tätä tärkeää työtä tekeviä ihmisiä ja taustayhteisöjä. Päivien avajaiset ovat samaan aikaan myös Lapin maakuntamuseon “Kapion arvoinen arkku” -erikoisnäyttelyn avajaiset. Näyttelyssä kerrotaan erityisesti naisten tarinoita 1800-luvun alusta.

Kaikissa päivien tapahtumissa esiintyy lappilaisia kulttuuripersoonia, muusikkoja, taiteilijoita ja tekijöitä. Mikään päivien tapahtumista ei ole päälleliimattua, vaan kaikki ammentavat paikallisista tekijöistä ja tarinoista. Kotiseutupäivät ovatkin erinomainen tapa kantaa niin kulttuurista kuin sosiaalista vastuuta alueen ihmisistä.

Rovaniemen kotiseutupäivien päätapahtumapaikat ovat kaupungin kulttuurin ydinpaikkoja ja helposti saavutettavissa vaikkapa kävellen. Lappia-talo, kulttuuritalo Korundi ja museo- ja tiedekeskus Arktikum ovat kaikki upeita kokonaisuuksia, joiden arkkitehtuuri on iso osa tapahtumien elämyksellisyyttä. Muutaman kilometrin päässä Pöykkölästä löytyvät museot ovat myös vierailun arvoisia paikkoja. Kotiseutumuseolla on lauantaina ja sunnuntaina jo edellä mainitut sadonkorjuumarkkinat ja Lapin metsämuseolla puolestaan voi tutusta Lapin metsätöiden historiaan.

Kotiseutupäivien tarkempaan ohjelmaan voit tutustua nettisivuillamme: rovaniemi.fi/kotiseutupaivat

Mistä sie olet pois? - Gos don leat eret?
Valtakunnalliset kotiseutupäivät 9.-11.9.2022 Rovaniemellä

Jaa sivu