Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Koulupalvelukeskuksessa haettavana virkoja
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Koulupalvelukeskuksessa haettavana virkoja

8.3.2010 15:34

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUPALVELUKESKUKSESSA
julistetaan haettavaksi

Toistaiseksi 1.8.2010 lukien

- viisi (5) luokanopettajan virkaa
- kaksi (2) erityisluokanopettajan virkaa
- kaksi (2) lehtorin virka (opetettavat aineet äidinkieli ja kirjallisuus), Korkalovaaran pe-ruskoulu ja Sinetän koulu
- lehtorin virka (opetettavat aineet matematiikka ja kemia), Korkalovaaran peruskoulu
- lehtorin virka (opetettavat aineet matematiikka ja fysiikka), Korkalovaaran peruskoulu
- lehtorin virka (opetettava aine englannin kieli), Aikuislukio
- lehtorin virka (opinto-ohjaus), Lyseonpuiston lukio


Määräaikaisesti ajalle 1.8.2010 -31.7.2011

1. Peruskoulu

- kahdeksan (8) luokanopettajan virkaa
- yksi (1) luokanopettajan virka ajalle 1.9.2010 -31.7.2011, Hirvaan koulu
- yksi (1) luokanopettajan virka ajalle 1.10.2010 – 31.7.2011, Meltauksen koulu
- kaksi (2) päätoimista tuntiopettajaa (luokanopettaja), Koskenkylän koulu
- päätoiminen tuntiopettaja (luokanopettaja), Nivavaaran koulu
- kolme (3) erityisluokanopettajan virkaa
- kolme (3) päätoimista tuntiopettajaa (luokaton erityisopetus)
- päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus, liikunta), Syväsenvaaran koulun ja Napapiirin yläasteen yhteinen)
- kolme (3) päätoimista tuntiopettajaa (maahanmuuttajaopetus, ns. KOTA-opettaja)
- lehtorin viran (biologia ja maantieto) vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 1.8.-31.12.2010, jatkuu avoimen viran hoitona ajalla 1.1-31.7.2011, Korkalovaaran peruskoulu
- päätoiminen tuntiopettaja (liikunta ja terveystieto), Korkalovaaran peruskoulu
- päätoiminen tuntiopettaja (matematiikka ja kemia), Korkalovaaran peruskoulu
- kaksi (2) lehtorin virkaa (opinto-ohjaus), Muurolan yläaste ja Sinetän koulu
- päätoiminen tuntiopettaja (musiikki), Muurolan yläaste
- päätoiminen tuntiopettaja (englannin ja ruotsin kieli), Ounasvaaran yläaste
- päätoiminen tuntiopettaja (äidinkieli ja kirjallisuus), Ounasvaaran yläaste, tunteja mahdollisesti Ounasvaaran lukiossa
- päätoiminen tuntiopettaja (äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, biologia), Ounasvaaran yläaste
- lehtorin virka (opetettava aine tekninen työ), Rantavitikan peruskoulu

2. Lukio

- lehtorin virka (opetettava aine englannin kieli), Lyseonpuiston lukio
- päätoiminen tuntiopettaja (venäjän ja ruotsin kieli), Lyseonpuiston lukio
- päätoiminen tuntiopettaja (matematiikka, fysiikka ja tietotekniikka), Muurolan lukion ja Muurolan yläasteen yhteinen
- päätoiminen tuntiopettaja (äidinkieli ja ruotsin kieli), Aikuislukio
- päätoiminen tuntiopettaja (matematiikka), Aikuislukio


Kelpoisuus edellä mainittuihin virkoihin määräytyy Asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) mukaisesti. Pätevien hakijoiden puuttuessa virat voidaan täyttää määräaikaisesti.

Vakinaisissa viroissa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Edellä mainittuihin virkoihin haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi.

Viimeinen hakupäivä on 23.3.2010

Virkoihin valittujen on toimitettava nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Vakinaisiin virkoihin valittujen on toimitettava lisäksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tiedustelut: henkilöstösuunnittelija Pirkko Jääskö puh 016-322 6533.

Rovaniemellä 8.3.2010
KOULUPALVELUKESKUS