Koulut alkavat – kolme ajankohtaista asiaa Rovaniemen kouluista

Julkaistu 10.8.2022 8:30

Kahdeksalle yläasteelle tulee syyslukukaudeksi koulukoutseja, joiden tehtävänä on sitouttaa oppilaita koulunkäyntiin.

koulu.jpg
Rovaniemen kaupungin peruskoulut aloittavat lukuvuotensa tänään keskiviikkona 10.8. Alle on koottu kolme ajankohtaista asiaa kouluista.


Koulunkäynnin ja oppimisen tuesta hyvät arviot

Rovaniemen kaupunki on saanut kiittävät arviot kyselyssä, jossa arvioitiin koulunkäynnin ja oppimisen tuen laatua ja riittävyyttä. Kysely tehtiin huhti-toukokuussa ja suunnattiin oppilaille, huoltajille, opettajille, rehtoreille, koulunkäynninohjaajille ja pienryhmissä opiskeleville. 


Kyselyyn vastanneista huoltajista reilut 85,8 prosenttia oli sitä mieltä, että lapsi saa tarvittaessa tukea koulultaan oppimiseen ja koulunkäyntiin. Kyselyyn vastanneista oppilaista näin koki 95,4 prosenttia. 

“Olimme positiivisesti yllättyneitä siitä, kuinka hyvin tuki toimii. Valtaosa vastaajista oli tyytyväisiä. Silti aina riittää parannettavaa, ja yksikin huono palaute tulisi pystyä muuttamaan hyväksi”, summaa opetuspäällikkö Jussi Kainulainen. 


Koulukoutsit yläkouluille joulukuuhun asti

Kaupunki pyrkii tarttumaan oppilaiden poissaoloihin niin sanottujen koulukoutsien avulla. Koutseja tulee kahdeksalle yläasteelle syyslukukaudeksi: Ounasrinne, Ounasvaara, Rantavitikka, Muurola, Ylikylä, Ounasjoki, Napapiiri, Yläkemijoki, Korkalovaara. 

Koutsien tehtävänä on sitouttaa oppilaita koulunkäyntiin muun muassa kyselemällä oppilaiden kuulumisia ja etsimällä yhdessä ratkaisuja poissaolojen vähentämiseen. Koulukoutseina toimii joku koulun opetushenkilöstöön kuuluva (opo, erityisopettaja tai muu opettaja), ja hän tekee koutsausta oman työnsä lisäksi. 

Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa, että lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen vuonna 2022 käytettäväksi sovittu 30 000 määräraha kohdistetaan kouluvalmennustyöhön. Koulukoutsi-toimintamallia pilotoitiin jo aiemmin Ounasrinteen koululla. 


Koulupoissaolojen seurantaa tehostetaan Wilman avulla

Koulujen käytössä olemaan Wilma-viestintäjärjestelmään tulee syksystä alkaen Wilmoittaja-niminen lisäosa, joka lähettää opettajalle automaattisesti viestin, kun oppilaalle on kertynyt tietty määrä poissaoloja. Lisäksi poissaolojen seurantaan on luotu toimintamalli, jossa on määritelty, mihin toimenpiteisiin minkäkin kokoisen poissaolosaldon kohdalla ryhdytään. Toimintamalli tulee käyttöön kaikkiin Rovaniemen peruskouluihin. 


Jaa sivu