Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kuntalaiset haluavat kehittää Ounasvaaran aluetta luontoa kunnioittaen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kuntalaiset haluavat kehittää Ounasvaaran aluetta luontoa kunnioittaen

4.4.2019 8:30

Keväinen Uunasvaaran maisema ilmasta kuvattuna

Rovaniemen kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä keräsi helmi- ja maaliskuun aikana kuntalaisten ideoita ja mielipiteitä Ounasvaaran alueen kehittämisestä. Kuntalaisilla oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä vastaamalla sähköiseen kyselyyn tai osallistumalla eri kohderyhmille järjestettyihin keskustelutilaisuuksiin. 


Nykyisten olosuhteiden kehittäminen tärkeää - ei liiallista rakentamista

Kyselyyn vastauksia kertyi 461 kappaletta. Vastausten perusteella Ounasvaara koetaan tärkeäksi ympärivuotiseksi virkistys-, ulkoilu-, liikunta- ja luontokohteeksi. Enemmistö vastanneista haluaisi Ounasvaaraa kehitettävän luontoa kunnioittaen. Sekä nykyisten reittien ja opasteiden, että liikennejärjestelyjen kehittämiselle nähtiin tarvetta. Ounasvaaran aluetta ei haluta kehittää liiallisella asuin-, matkailu- tai liikuntapaikkarakentamisella. 

Kyselyn vastanneet edustivat kaikenikäisiä rovaniemeläisiä, myös sukupuolijakauma oli hyvin tasainen. 


Esteettömyys ja urheiluseurojen tarpeet otettava huomioon

Työryhmä järjesti kuusi eri kohderyhmille tarkoitettua keskustelutilaisuutta. Näihin osallistui yhteensä 100 henkilöä. Keskustelujen anti oli hyvin samansuuntaista kuin sähköisen kyselyn tulokset. Lisäksi esteettömyysasiat nousivat vahvasti esille. Urheiluseuroilla on monenlaisia harjoittelemiseen ja kilpailemiseen liittyviä tilantarpeita. 

Tilaisuuksien perusteella tarvitaan myös vahvempaa yhteistyötä kaupungin ja alueen eri toimijoiden kesken.


Kehittämissuunnitelma valmistuu ennen kesää

Kyselyn ja keskustelutilaisuuksien pohjalta työryhmä aloittaa nyt Ounasvaaran aluetta koskevan kehittämissuunnitelman laadinnan. Suunnitelman on tarkoitus valmistua kesään mennessä ja se tuodaan kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi. 

Valmistelun edetessä työryhmä voi vielä tarvittaessa järjestää kaupunkilaisille lisää osallistumismahdollisuuksia.