Kuntalaisilta pyydetään mielipiteitä jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Julkaistu 13.1.2023 12:48

Jätehuoltomääräyksiä ollaan päivittämässä kevään aikana.

jäte_lajittelu.jpg
Kaikkien biojätettä kompostoivien vakituisten sekä vapaa-ajan kiinteistöjen täytyy jatkossa tehdä kirjallinen kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Kuva: Napapiirin Residuum

Kuntalaiset voivat kertoa mielipiteensä Rovaniemen kaupungin sekä Pellon ja Ranuan kuntien jätehuoltomääräysten luonnoksesta tammikuun 2023 loppuun asti. 

Rovaniemen yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaosto käsitteli luonnosta joulukuussa ja päätti pyytää asiasta lausuntoja kaikilta, joita asia koskee. Myös kuntalaiset voivat näin ollen kertoa mielipiteensä.

Jätehuoltoa säädellään valtakunnallisesti jätelailla. Suomen kunnilla on oikeus antaa tarkentavia kuntakohtaisia määräyksiä eli jätehuoltomääräyksiä. Rovaniemen jätehuoltojaoston alueella, eli Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa, jätehuoltomääräyksiä päivitetään jätelain ja -asetuksen uudistuksen sekä tiukentuneiden erilliskeräysvelvoitteiden takia. Määräysten päivitys tarkoittaa muun muassa lajitteluvaatimusten asteittaista muuttumista.


Jätehuoltomääräyksiin kaavaillut keskeisimmät muutokset sekä jätehuoltomääräysten luonnos löytyvät Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta: Jätehuoltojaoksen kokouksen pöytäkirja

Lausunnot ja mielipiteet voi jättää kirjallisesti 31.1.2023 mennessä Rovaniemen yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaostolle osoitteeseen Rovaniemen kaupunki, kirjaamo PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@rovaniemi.fi.

Jätehuoltojaosto käsittelee jätehuoltomääräyksiä 24.2.2023. Kaupunki tiedottaa kuntalaisia mahdollisesta määräysten muuttumisesta. 


Biojätettä kompostoivien tulee tehdä kompostointi-ilmoitus


Uudistunut jätelaki edellyttää, että kaikkien biojätettä kompostoivien vakituisten sekä vapaa-ajan kiinteistöjen täytyy jatkossa tehdä kirjallinen kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoitaisiin vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa.
 
Ilmoitus täytyy jatkossa tehdä kompostoinnin aloittamisesta, lopettamisesta sekä vastuuhenkilön vaihtumisesta. Jäteasetuksen mukaan ilmoitus on jatkossa tehtävä kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta. Kompostointi-ilmoitus on jäteasetuksen mukaan voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen se tulee uusia. 

Jos asuinkiinteistöllä on jo käytössä kompostori, voi ilmoituksen täyttää Napapiirin Residuumin nettisivuilla (linkki alla). 
 

Jaa sivu