Kuntalaisilta pyydetään mielipiteitä miten jätteenkuljetus tulisi järjestää Rovaniemellä ja Pellossa

Julkaistu 26.5.2023 13:45

MicrosoftTeams-image.png
Kuva: Napapiirin Residuum

Kuntalaiset voivat kertoa mielipiteensä Rovaniemen kaupungin sekä Pellon kunnan jätteenkuljetusjärjestelmäselvityksestä kesäkuun 2023 loppuun asti.
Rovaniemen kaupungin tekniset ja yhdyskuntatekniikan palvelut teetti selvityksen, jossa arvioitiin ja vertailtiin eri kuljetusjärjestelmien vaikutuksia polttokelpoisen sekajätteen jätteenkuljetuksiin Rovaniemen kaupungissa sekä Pellon kunnan alueella. Rovaniemen yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaosto käsitteli selvitystä joulukuussa ja päätti pyytää asiasta lausuntoja kaikilta, joita asia koskee. Myös kuntalaiset voivat näin ollen kertoa mielipiteensä.

 

Jätelain laaja uudistus tuli voimaan 19.7.2021 ja sitä täydentävät asetusmuutokset tulivat voimaan 1.12.2021. Jatkossa kunta kilpailuttaa ja järjestää erilliskerättävien jätteiden (bio- ja pakkausjäte) kuljetuksen kiinteistöiltä kaikkialla Suomessa. Polttokelpoisen sekajätteen osalta Rovaniemellä on kaksi erillistä jätehuollon kuljetusjärjestelmää: kiinteistönhaltijan järjestämä sekä kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla kiinteistönhaltija kilpailuttaa edelleen itse polttokelpoisen sekajätteen kuljetuksen, ja kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella kilpailutuksen hoitaa kunta. Pellon kunnassa on käytössä ainoastaan kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus.


Jätteenkuljetusjärjestelmäselvitys ja sen tiivistelmä löytyvät Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta (linkki alla)

Lausunnot ja mielipiteet voi jättää kirjallisesti 30.6.2023 klo 15.00 mennessä Rovaniemen yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaostolle osoitteeseen Rovaniemen kaupunki, kirjaamo PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@rovaniemi.fi.


Lisätietoja asiasta antaa:

Jätehuoltoasiantuntija Erja Sainio p 016 322 6042 erja.sainio@rovaniemi.fi

Kaupungininsinööri Janne Alkki p 016 322 8757  janne.alkki@rovaniemi.fi


Jaa sivu