Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Uutisarkisto>Kuulutus, Maa-aineslupahakemus, Kemijoki Oy, Jokkavaara, Rovaniemi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Uutisarkisto

Kuulutus, Maa-aineslupahakemus, Kemijoki Oy, Jokkavaara, Rovaniemi

20.9.2019 12:22

Rovaniemi kaupunki

Ympäristölautakunta

KUULUTUS

 

Päivämäärä

20.9.2019

Maa-aineslupahakemus KEMIJOKI oy

Asia

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen Jokkavaarasta. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman.

Maa-aineslupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Hakija

Kemijoki Oy

Yhteyshenkilö Marko Talvensaari, puh. 040 775 0778, marko.talvensaari@kemijoki.fi

Maa-aineslupa

Maa-aineslupaa haetaan viiden (5) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 340 000 m3:n suuruiselle soran ja hiekan otolle. Ottoalueen pinta-ala on noin 3,87 ha hehtaaria ja ottotasoksi esitetään +100.5…+104.0. Alueelta saatava materiaali on soraa ja hiekkaa, jota tullaan käyttämään Kemijoen rannansuojausten rakennusmateriaalina ja voimalaitosten patoturvallisuuden ylläpitämiseen sekä Sierilän suunnitellun voimalaitoksen rakentamiseen. Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt alueelle maa-ainesluvan 16.12.2008 §165 (516/2008). Lupa on päättynyt 30.6.2019.

Toiminnan sijainti

Ottoalue sijaitsee Rovaniemen kaupungin Oikaraisen kylän Jokkavaarassa tilalla Sora-Siirtola RN:o 698-401-64-15. Kulkuyhteys ottoalueelle tapahtuu Koskenkyläntiehen yhdistyvän soratien kautta. Hakemuksen mukainen ottoalue on osa suurempaa Jokkavaaran maa-ainesten ottotoimintaa ja on kokonaan Kemijoki Oy:n omistamalla maalla. Ottoalue sijoittuu 1 luokan pohjavesialueelle (Jokkavaara). Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole muinaismuistokohteita tai suojelualueita. Rovaniemen Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavassa alue on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi (EO) ja tärkeäksi pohjavesialueeksi (pv). Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 800 m etäisyydellä pohjoiseen ja lähin loma-asunto noin 880 m etäisyydellä pohjoiseen.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 23.9.–23.10.2019 välisenä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.).

Mahdolliset muistutukset

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 23.10.2019 klo 15.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

 

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

carita.lallukka@rovaniemi.fi

Kuuluttaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta