Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus, maa-aineslupahakemus, Söderlund Aarre, Kalliovaara, Rovaniemi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Kaupungin kuulutukset

Kuulutus, maa-aineslupahakemus, Söderlund Aarre, Kalliovaara, Rovaniemi

18.10.2019 12:00

Rovaniemi kaupunki

Ympäristölautakunta

KUULUTUS

 

Päivämäärä

18.10.2019

 

Maa-aineslupahakemus Söderlund Aarre

 

Asia

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen Kalliovaarasta.

Maa-aineslupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja.

 

Hakija

Söderlund Aarre

Yhteyshenkilö Rovamitta Oy / Mikko Huuskonen, 0400 204 877

mikko.huuskonen@rovamitta.fi

 

Kuvaus toiminnasta

Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen kaupungin Kalliovaarasta tilalta Kalliovaara RN:o 698-401-29-115. Hakija omistaa tilan. Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 80 000 m3:n suuruiselle hiekan ja soran otolle. Ottoalue on pinta-alaltaan noin 3 ha, ottamistason ollessa +127.50…+152.50. Maa-ainesta käytetään lähialueiden rakentamistarpeisiin.

 

Toiminnan sijainti

Hakemuksen mukainen ottoalue sijaitsee Rovaniemen kaupungissa Alakorkalon kylässä Kalliovaarassa. Kaupungin keskusta sijoittuu noin 9km koillisiin ottoalueelta katsottuna. Kalliovaaran alueella on kolme voimassaolevaa maa-aineslupaa. Lähimmät asuin- ja loma-rakennukset sijaitsevat yli 900 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Ottoalue ei sijoitu pohjavesialueelle. Ottoalueella tai sen läheisyydessä ei ole suojelualueita. Ottoalueen läheisyyteen sijoittuvat mahdolliset muinaismuistokohteet Kalliovaara 2, 3 ja 4. Lapin maakuntamuseo lausunnossaan toteaa, ettei niiden suojelulle ole tarvetta. Hirvaan osayleiskaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltainen alue (M).

 

Asiakirjojen nähtävillä pito

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 21.10.–20.11.2019 välisenä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.) viraston aukioloaikoina.

 

Mahdolliset muistutukset

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 20.11.2019 klo 15.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

 

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

carita.lallukka@rovaniemi.fi

 

Kuuluttaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta