Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus, maa-aineslupahakemus Malinen Eeva ja Malinen Matti
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus, maa-aineslupahakemus Malinen Eeva ja Malinen Matti

22.4.2019 10:05

Rovaniemi kaupunki

Ympäristölautakunta

KUULUTUS

 

Päivämäärä

18.4.2019

 

Maa-aineslupahakemus MALINEN EEVA JA MALINEN MATTI

Asia

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen Tavivaarasta.

Maa-aineslupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Hakija

Malinen Eeva ja Malinen Matti

Kuvaus toiminnasta

Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen kaupungin Tavivaarasta tilalta Sorrontörmä RN:o 698-401-9-57 (Tavivaaran sora-alue). Hakijat omistavat tilan. Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 165 000 m3:n suuruiselle hiekan ja soran otolle. Ottoalue on pinta-alaltaan noin 3,99 ha. Alimmaksi ottamistasoksi esitetään +95.00. Maa-ainesta käytetään lähialueiden rakentamistarpeisiin.

Hakemuksen mukainen uusi ottoalue sijaitsee noin 7 km Rovaniemen kaupungista etelään. Kemijoen itäpuolentieltä on ottoalueelle rakennettavaan liittymään matkaa noin 2 km. Tavivaarantieltä ottoalueelle tehdään uusi tie.

Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista asutusta. Lähin loma-asutus sijaitsee noin 580 m etäisyydellä ottoalueesta. Tavivaaran hautausmaa ja pysäköintialue sijaitsevat 670 metrin etäisyydellä sekä Tavivaaran kappeli noin 1100 metrin etäisyydellä. Ottoalue ei sijoitu pohjavesialueelle eikä alueella ei ole tiedossa olevia rajoituksia eikä toimenpidekieltoja, jotka voisivat olla maa-ainesten ottamisen esteenä. Lähimmät vesistöt ovat Myllylampi noin 240 m ja Jorkonoja noin 230 m etäisyydellä ottoalueesta. Suunnitellulle ottoalueelle on tehty luontoselvitys, jonka perusteella alueella ei ole lainkaan arvokkaita luontotyyppejä tai huomioitavaa lajistoa. Alueella ei ole voimassa olevia kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M).

Asiakirjojen nähtävillä pito

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 23.4.–23.5.2019 välisenä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.) viraston aukioloaikoina.

Mahdolliset muistutukset

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 23.5.2019 klo 15.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

carita.lallukka@rovaniemi.fi

Kuuluttaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta