Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus, maa-aineslupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy, Sadinkivalo, Rovaniemi, Vanttauskoski
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus, maa-aineslupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy, Sadinkivalo, Rovaniemi, Vanttauskoski

7.3.2019 12:00

Rovaniemi kaupunki

Ympäristölautakunta

KUULUTUS

 

Päivämäärä

6.3.2018

 

Maa-aineslupahakemus metsähallitus metsätalous oy

 

Asia

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Sadinkivalosta. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman.

 

Maa-aineslupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

 

Hakija

Metsähallitus Metsätalous Oy

Yhteyshenkilö Arvo Olli, puh. 0400 180 461 arvo.olli@metsa.fi

 

Kuvaus toiminnasta

Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen Vanttauskoskelta tilalta Kivalon tutkimusalue 698-893-18-2 (Sadinkivalon kallioalue). Suomen valtio omistaa tilan. Maa-aineslupaa haetaan kymmen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 40 000 m3:n suuruiselle moreenin ja kallion otolle. Toiminta-alue on pinta-alaltaan 1,03 ha ja ottamistasoksi esitetään +211.00. Otettava maa-aines jalostetaan murskaamalla tai seulomalla. Maa-ainesta käytetään metsäautoteiden rakennus- ja korjausmateriaaliksi.

 

Uusi ottoalue sijaitsee noin 43 km Rovaniemen kaupungin keskustasta itäkaakkoon ja noin 4.7 km Vanttauskoskelta lounaaseen, Kemijoen eteläpuolella. Alue on talousmetsäaluetta ja se on hakattu ajoittain. Ottoalueen läheisyydessä ei ole asutusta. Alue ei sijoitu pohjavesialueelle eikä ottoalueella tai sen läheisyydessä ei ole muinaismuistolain mukaisia kohteita eikä suojelualueita. Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaavassa ottoalue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M).

 

Asiakirjojen nähtävillä pito

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 8.3.–8.4.2019 välisenä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.) viraston aukioloaikoina.

 

Mahdolliset muistutukset

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 8.4.2019 klo 15.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

 

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

carita.lallukka@rovaniemi.fi

 

Kuuluttaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta