Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus, maa-aineslupahakemus Niukkanen Kimmo ja Niukkanen Sari, Taka-Lapinvaara, Rovaniemi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Kaupungin kuulutukset

Kuulutus, maa-aineslupahakemus Niukkanen Kimmo ja Niukkanen Sari, Taka-Lapinvaara, Rovaniemi

18.10.2019 12:12

Rovaniemi kaupunki

Ympäristölautakunta

KUULUTUS

 

Päivämäärä

18.10.2019

Maa-aineslupahakemus Niukkanen Kimmo ja Niukkanen Sari

 

Asia

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen Taka-Lapinvaarasta. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman.

Maa-aineslupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja.

 

Hakija

Niukkanen Kimmo ja Niukkanen Sari

Yhteyshenkilö Rovamitta Oy / Mikko Huuskonen, 0400 204 877

mikko.huuskonen@rovamitta.fi

 

Maa-aineslupahakemus

Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen kaupungin Rovaniemen rekisterikylän tilalta Sammalmetsä 698-409-6-194. Hakijat omistavat tilan. Maa-aineslupaa haetaan neljän (4) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 10 000 m3:n suuruiselle hiekan ja soran otolle. Ottoalue on pinta-alaltaan noin 0,4 ha. Alimmaksi ottamistasoksi esitetään +179.00. Maa-ainesta käytetään lähialueiden rakentamistarpeisiin.

 

Toiminnan sijainti

Hakemuksen mukainen ottoalue sijaitsee noin 11 km Rovaniemen kaupungista pohjoiseen. Ounasjoen itäpuolentieltä ottoalueelle on metsäautotietä matkaa noin 2,5 km. Alueella on ollut ottotoimintaa, mutta maa-aineslain mukaista lupaa alueelle ei ole myönnetty. Ottoalueen läheisyydessä ei ole asutusta. Ottoalue ei sijoitu pohjavesialueelle. Noin 45 m etäisyydellä ottoalueelta on Lapinoja. Ottoalueella tai sen läheisyydessä ei ole muinaismuistolain mukaisia kohteita eikä suojelualueita. Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M).

 

Asiakirjojen nähtävillä pito

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 21.10.–20.11.2019 välisenä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.) viraston aukioloaikoina.

 

Mahdolliset muistutukset

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 20.11.2019 klo 15.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

 

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

carita.lallukka@rovaniemi.fi

 

Kuuluttaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta