Etusivu>Asiointi>Kuulutus 13.11.2018. Asemakaavoja viereille, valmisteluvaiheeseen ja voimaan.
Kaavakuulutukset

Kuulutus 13.11.2018. Asemakaavoja viereille, valmisteluvaiheeseen ja voimaan.

13.11.2018 6:00

Vireille mm. Ylikylän asemakaavan laajennus sekä voimaan kuulutetaan Pajakorvan ja Ylikylän koulun asemakaavamuutokset.

KAAVOITUS TIEDOTTAA

Vireille

Seuraava asemakaava ja asemakaavan muutokset aineistoineen pidetään yleisesti nähtävillä 14. - 27.11.2018

1. kaupunginosan kortteli 38, Valtakatu 2

yhteyshenkilö Sipi Hintsanen puh.016-322 8303


3. kaupunginosan kortteli 191, Talvitie

yhteyshenkilö Timo Hätönen puh.016-322 8914


4. kaupunginosan katu-,pysäköinti- ja virkistysalueet, Pieskätie

yhteyshenkilö Timo Hätönen puh.016-322 8914


                  6. kaupunginosan virkistysalue, Rakkapolku

yhteyshenkilö Toni Töyräs  puh.016-322 8044


13. kaupunginosa Ylikylä, asemakaava-alueen laajennus

yhteyshenkilö Toni Töyräs puh. 016-322 8044

 

Vireille ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Seuraavat asemakaavan muutosluonnokset aineistoineen pidetään yleisesti nähtävillä 14.-27.11.2018.


3. kaupunginosan kortteli 121 tontti 17 sekä katualue, Pohjolankatu 37

yhteyshenkilö Nicholas Coull puh.016-322 8909


15. kaupunginosan kortteli 1116 tontti 2, Lankkutie 50

yhteyshenkilö Timo Raitio puh.016-322 8046

 16. kaupunginosan kortteli 3027 tontit 2 ja 3, Tuohitie 1 ja 3

yhteyshenkilö Sipi Hintsanen puh.016-322 8303


Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. Allekirjoitetut mielipiteet yhteystietoineen on jätettävä viimeistään 27.11.2018 kaupunginhallitukselle osoitteella:  Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi.


Mielipiteitä voi lähettää myös määräaikana sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi

Sähköisesti jätettävät mielipiteet tulee olla allekirjoitettu yhteystietoineen.

                  

Kaavoihin voi tutustua Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori

Voimaan kuulutettavat kaava-asiat:

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.9.2018 hyväksynyt seuraavat asemakaava-asiat:


§ 77 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 509 tontit 5 ja 18, Pajakorva

 

§ 78 Asemakaavan ja tonttijaon muutokset 13. kaupunginosan korttelit 28 ja 30 sekä korttelin 20 tontti sekä katu-, ja erityisalueet, Ylikylä


Päätökset ovat saaneet lainvoiman.


Rovaniemi 13.11.2018
Kaupunginhallitus