Kuulutus 23.4.2021 kaavoja vireille, vireille ja valmisteluvaiheeseen, valmisteluvaiheen kuulemiseen ja ehdotusvaiheeseen.

Julkaistu 23.4.2021 11:00

mm. Hirvaan osayleiskaavan muutos, Häkinvaaran alue

Vireilletulon kuuleminen

Seuraava osayleiskaavamuutos aineistoineen pidetään yleisesti nähtävillä 26.4. - 10.5.2021

Hirvaan osayleiskaavan muutos, Häkinvaaran alue
yhteyshenkilö Petteri Lampi p. 016 322 8918

Vireilletulon ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Seuraava asemakaavamuutos aineistoineen pidetään yleisesti nähtävillä 26.4. - 10.5.2021

18. kaupunginosa kortteli 5605 tontit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousalue, Joulutontuntie
yhteyshenkilö Janne Anttila p. 016 322 8908

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Seuraava asemakaavamuutos aineistoineen pidetään yleisesti nähtävillä 26.4. - 10.5.2021

6. kaupunginosa virkistysalue, Ahokankaanpuisto
yhteyshenkilö Timo Hätönen p. 016 322 8914 

Ehdotusvaiheen kuuleminen

Seuraavat asemakaavan muutosehdotukset aineistoineen pidetään julkisesti nähtävillä 26.4. - 25.5.2021

3. kaupunginosa kortteli 127 tontit 8 ja 11 sekä virkistysalue, Kivalonpuisto, myös tonttijako
yhteyshenkilö Timo Raitio p. 016 3228046

3. kaupunginosa kortteli 281 tontti 3, Siljotie 2
yhteyshenkilö Janne Anttila p. 016 322 8908

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä vireille- ja valmisteluvaiheessa sekä muistutuksia ehdotusvaiheessa. Allekirjoitetut mielipiteet ja muistutukset yhteystietoineen on jätettävä viimeistään viimeisenä nähtävilläolo päivänä kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi.

Kaavoihin voi tutustua Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori

Rovaniemi 23.4.2021
Kaupunginhallitus
 
 

 

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia