Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus päätöksen antamisesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus päätöksen antamisesta

28.11.2016 8:00


Asia

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Hakija

Arctic Rally Center Oy

Päätös

Päätös ulkona sijaitsevaa moottoriurheilurataa koskevasta ympäristö-lupahakemuksesta. Päätöksen mukainen moottoriurheilurata sijaitsee Rovaniemen kaupungissa Olleronvaarassa kiinteistöillä Ruokanen II (698-401-19-179) Viiksjärven-Kangas (698-401-38-109) ja Ollero (698-401-38-118).

Päätöspäivä 23.11.2016

Pykälä 166 §

Antopäivä 29.11.2016

Nähtävänäolo

Päätös pidetään nähtävänä 29.11.-29.12.2016 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs).

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta. Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 29.12.2016.


Rovaniemellä 25.11.2016

Ympäristölautakunta